Посудини

Посудинами, що працюють під тиском, називаються герметично закриті ємності, призначені для хімічних і теплових процесів, а також для зберігання і перевезення стиснених, зріджених і розчинених газів і рідин під тиском. Вимоги до вказаних посудин регламентовані НПАОП 0.00-1.59-87 "Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском". Конструкція посудин повинна…

Continue reading

АГЗП

Автомобільний газозаправний пункт (АГЗП) - установка, призначена для заправки газобалонного обладнання (ГБО) автомобілів зрідженим вуглеводневим газом пропан-бутаном (ЗВГ) з стаціонарних ємностей. АГЗП умовно діляться на АГЗП з надземним та підземним розміщенням резервуарів. Відповідно до Закону України про об'єкти підвищеної небезпеки "потенційно небезпечний об'єкт" - об'єкт, на якому можуть використовуватися або…

Continue reading

Об’єкти

Наші співробітники працюють у багатьох галузях господарства. Але основними споживачами наших послуг є підприємства - власники посудин, що працюють під тиском, такі як АГНКС, АГЗП, склади ПММ і т. п. Для об'єктів підвищеної небезпеки проводяться такі роботи: первинне опосвідчення (експертне обстеження); чергове опосвідчення (експертне обстеження); позачергове опосвідчення (експертне обстеження); технічне діагностування (технічний огляд);…

Continue reading

Про нас

ТОВ НВФ Промсервісдіагностика є уповноваженою организацією  Держпраці України на проведення робіт  з експертного обстеження, технічного огляду (опосвідченню, атестації), паспортизації, неруйнівному контролю обладнання підвищеної небезпеки. Наші технічні експерти беруть участь в проведенні гідравлічних випробувань. Сьогодні ми з гордістю можемо повідомити, що завдяки наявності кваліфікованих фахівців, обширної матеріально-технічної бази ми надаємо послуги і виконуємо роботи…

Continue reading

Внеочередное, освидетельствование сосудов

Внеочередное, освидетельствование сосудов, баллонов, цистерн

Внеочередное освидетельствование сосудов, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено в следующих случаях:

  • введение в эксплуатацию после ремонта, реконструкции или
    модернизации;
  • перерыва в эксплуатации более 12 месяцев;
  • демонтажа и установки на новом месте;
  • истечения предельного срока эксплуатации (с применением видов работ, которые не использовались в ходе экспертного обследования);
  • эксплуатационного деградационного отказа, выявления износа (механического или коррозионного), остаточной деформации, трещин, других повреждений составных частей, деталей или их элементов;
  • аварии или повреждения, вызванного чрезвычайной ситуацией природного или техногенного характера;
  • перед наложением на стенки сосуда защитного покрытия.

Согласно ПОСТАНОВЛЕНИЮ от 26 мая 2004 р. N 687 "Об утверждении Порядка проведения осмотра,
испытания и экспертного обследования (технического
диагностирования) машин, механизмов, оборудования
повышенной опасности".

После выработки ресурса сосуд следует остановить, провести техническую диагностику и внеочередное освидетельствование с выдачей Экспертного заключения на продление срока эксплуатации сосуда (баллона).