ТОВ НВФ Промсервісдіагностика є уповноваженою организацією  Держпраці України на проведення робіт  з експертного обстеження, технічного огляду (опосвідченню, атестації), паспортизації, неруйнівному контролю обладнання підвищеної небезпеки.

Наше підприємство завдяки наявності кваліфікованих спеціалістів та великої матеріально-технічної бази надає послуги та виконуємо роботи будь-якої технічної складності на якісно високому рівні по всій території України.

Виконуємо роботи з:

Первинного технічного огляду:

 • Перед введенням в експлуатацію нового обладнання

Чергового технічного огляду

Позачергового технічного огляду:

 • Якщо обладнання не експлуатувалося більше 12 місяців
 • Якщо обладнання було демонтовано і встановлено на новому місці
 • Після реконструкції та ремонту
 • Після відпрацювання розрахункового терміну служби встановленого нормативною документацією

Експертного обстеження (технічного діагностування):

 • У разі закінченні граничного строку експлуатації
 • Реконструкції або модернізації
 • У разі проведення позачергового технічного огляду

Неруйнівного контролю, який включає:

За допомогою цих методів контролю ми діагностуємо посудини, трубопроводи та інше устаткування підвищеної небезпеки, що розташовано на промислових та енергетичних підприємствах (включаючи підземні резервуари), підприємствах хімічної, нафтохімічної, нафтогазопереробної промисловості.

Паспортизації обладнання

  • Посудин, що працюють під тиском
  • Акумуляторів газу
  • Трубопроводів технологічної обв'язки
   • Іншого устаткування підвищеної небезпеки

Дозвіл Держпраці на виконання робіт
№ 511.13.30-74.30.0 

 • Посудин, що працюють під тиском (згідно НПАОП 0.00-1.81-18)
 • Котлів парових та водогрійних (згідно НПАОП 0.00-1.81-18)
 • Газовикористовуючого обладнання (згідно НПАОП 0.00.-1.76-15)
 • Трубопроводів: газо- та продуктопроводів (згідно НПАОП 60.3-1.35-03)
 • Магістральных  трубопроводів (згідно НПАОП 60.3-1.01-10, НПАОП 24.0-1.19-05, НПАОП 0.00-1.21-07)
 • Технологічних трубопроводів та трубопроводів пари і гарячої води (згідно НПАОП 0.00-1.11-98)
 • Газопостачання (згідно НПАОП 0.00.-1.76-15)