ДСТУ, які були скасовані з 1 січня 2018 року

 • ДСТУ ГОСТ 24379.1:2008 Болти фундаментні. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 12821:2008 Фланці сталеві приварні встик на Py від 0,1 до 20,0 МПа (від 1 до 200 кгс/см2). Конструкція і розміри
 • ДСТУ EN 81-1:2003. Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні
 • ДСТУ EN 81-2:2003. Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні
 • ДСТУ EN 50293:2009 Сигнальні системи дорожнього руху. Вимоги до електромагнітної сумісності (EN 50293:2000, ІDT)
 • ДСТУ ГОСТ 27320:2008 Дюбеля-втулки распортние для будівництва. Конструкція
 • ДСТУ ГОСТ 28457:2008. Дюбля-шпильки розпірні будівельно-монтажні. Конструкція
 • ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення
 • ДСТУ 3651.0-97 Основні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення
 • ДСТУ EN 617:2010. Підіймально-транспортне устатковання та системи безперервної дії. Устатковання для зберігання сипких матеріалів у силосних баштах, бункерах, резервуарах та вмістищах. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності (EN 617:2001, IDT)
 • ДСТУ EN 81-1:2003. Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні. Зміна № 1
 • ДСТУ EN 81-1:2003. Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні. Зміна № 2. Машинні та блочні простори
 • ДСТУ EN 81-1:2003. Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні. (ЕN 81-1:1998, IDТ). Поправка
 • ДСТУ ГОСТ ИСО 14644-1:2004 Чисті приміщення й пов`язані з ними контрольовані середовища (ГОСТ ИСО 14644-1-2002)
 • ДСТУ ЕN 61000-3-3:2004 Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номінальним струмом силою не більше 16 А (ЕN 61000-3-3:1995, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 28759.2:2008. Фланці посудин і апаратів сталеві плоскі приварні. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 26296:2008 Лапи опорні підвісних вертикальних посудин і апаратів. Основні розміри
 • ДСТУ ГОСТ 28759.4:2008. Фланці посудин і апаратів сталеві приварені в стик під прокладку восьмикутного перетину. Конструкція і розміри (ГОСТ 28759.4-90, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 28759.3:2008. Фланці посудин і апаратів сталеві приварні встик. Конструкція і розміри
 • ДСТУ CISPR 15:2007 Норми і методи вимірювань характеристик радіозавад від електричного світлового та аналогічного обладнання (CІSPR 15:2005, ІDT)
 • ДСТУ ГОСТ 8.003:2008. Метрологія. Мікроскопи інструментальні. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.008:2008. ГСИ. Методи та засоби повірки приладів контролю пневматичних показують і реєструють ГСП (ГОСТ 8.008-72, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 8.089:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Сферометри. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.092:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Манометри, вакуумметри, мановакуумметри, тягоміри, напороміри і тягонапороміри з уніфікованими електричними (струмовими) вихідними сигналами. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.114:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Дліномери вертикальні оптичні. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.117:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Вольтметри діодні компенсаційні. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.147:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Біеніемери типу СЦ для зубчастих коліс. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.206:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Генератори імпульсів вимірювальні. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.209:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Логометри магнітоелектричні. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.214:2008. ГСИ. Покриття магнітотверді. Методи вимірювання магнітних параметрів (ГОСТ 8.214-76, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 8.220:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Колонки оливороздавальні. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.229:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Спектрофотометри інфрачервоні. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.235:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Колеса зубчасті вимірювальні. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.236:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Ножі вимірювальні. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.249:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Атенюатори коаксіальні та хвилеводні вимірювальні. Методи і засоби перевірки в діапазоні частот від 100кГц до 17,44 ГГц
 • ДСТУ ГОСТ 8.254:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Приймачі вимірювальні. Методи і засоби перевірки в діапазоні частот 1-37,5 ГГц
 • ДСТУ ГОСТ 8.256:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Нормування і визначення динамічних характеристик аналогових засобів вимірювань. Основні положення
 • ДСТУ ГОСТ 8.258:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Поляриметри і цукрометри. Методика повірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.261:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Гальванометри. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.262:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Спідометри автомобільні і мотоциклетні. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.266:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Гоніометри. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.280:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Потенціометри й урівноважені мости автоматичні. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.283:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Дефектоскопи електромагнітні. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.285:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Тахометри. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.291:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Таксометри. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.314:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Генератори низькочастотні вимірювальні. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.322:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Генератори сигналів вимірювальні. Методи і засоби перевірки в діапазоні частот 0,03 - 17,44 ГГц
 • ДСТУ ГОСТ 8.332:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Світлові вимірювання. Значення відносної спектральної світлової ефективності монохроматичного випромінювання для денного зору
 • ДСТУ ГОСТ 8.333:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Компенсатори змінного струму. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.334:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Вимірники коефіцієнта шуму транзисторів і приймачів НВЧ діапазону. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.336:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Машини оптико-механічні типу ІЗМ для виміру довжин. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.343:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Перетворювачі пневмоелектроконтактні. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.345:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Бруски контрольні. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.350:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Амперметри високочастотні. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.351:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Лінії вимірювальні. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.354:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Аналізатори рідини кондуктометричні. методика Повірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.359:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Скоби з відліковим пристроєм. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.376:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Евольвентоміри універсальні. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 193:2009 (ИСО 431-81).Злитки мідні. Технічні умови (ГОСТ 193-79 (ИСО 431-81), IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 980:2009 (ИСО 2935-74). Пили круглі плоскі для розпилювання деревини. Технічні умови. (ГОСТ 980-80 (ИСО 2935-74), IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 1652.1:2009 Сплави мідно-цинкові. Методи визначення міді (ГОСТ 1652.1-77 (ИСО 1554-76), IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 1652.2:2009 Сплави мідно-цинкові. Методи визначення свинцю (ГОСТ 1652.2-77 (ИСО 4749-84), IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 1652.3:2009 Сплави мідно-цинкові. Методи визначення заліза (ГОСТ 1652.3-77 (ИСО 1812-76, ИСО 4748-84), IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 1652.5:2009 Сплави мідно-цинкові. Методи визначення олова (ГОСТ 1652.5-77 (ИСО 4751-84), IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 1652.9:2009 Сплави мідно-цинкові. Метод визначення сірки (ГОСТ 1652.9-77 (ИСО 7266-84), IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 1652.11:2009 Сплави мідно-цинкові. Методи визначення нікелю (ГОСТ 1652.11-77 (ИСО 4742-84) , IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 2211:2009 Вогнетриви та вогнетривка сировина. Методи визначення щільності (ГОСТ 2211-65 (ИСО 5018-83), IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 3274.5:2009 (ИСО 4913-81) Волокно бавовняне. Методи визначення довжини (ГОСТ 3274.5-72 (ИСО 4913-81), IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 3816:2009 (ИСО 811-81). Полотна текстильні. Методи визначення гігроскопічних і водовідштовхувальних властивостей
 • ДСТУ ГОСТ 4757:2009 Феррохром. Технічні вимоги та умови постачання (ИСО 5448-81)
 • ДСТУ ГОСТ 4759:2009 Ферромолібден. Технічні вимоги та умови поставки (ИСО 5452-80)
 • ДСТУ ГОСТ 4761:2009 (ИСО 5454-80). Ферротитан. Технічні вимоги та умови поставки
 • ДСТУ ГОСТ 6024:2009 (ИСО 5019-3-84). Вироби вогнетривкі динасові і шамотні для кладки мартенівських печей. Форма і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 11234:2009 (ИСО 171-80). Пластмаси. Визначення коефіцієнта ущільнення формувальних матеріалів
 • ДСТУ ГОСТ 11861:2009. Ферросілікохром. Технічні вимоги та умови постачання. (ГОСТ 11861-91 (ИСО 5449-80), IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 12348:2009 (ИСО 629-82). Стали леговані та високолеговані. Методи визначення марганцю
 • ДСТУ ГОСТ 13217.1:2009 (ИСО 6467-80). Феррованадій. Метод визначення ванадію
 • ДСТУ ГОСТ 14041:2009 (ИСО 182-1-90). Пластмаси. Визначення тенденції до виділення хлористого водню та інших кислотних продуктів при високій температурі у композицій і продуктів на основі гомополімерів і сополімерів вінілхлориду. Метод конго червоний
 • ДСТУ ГОСТ 14111:2009. Електроди прямі для контактного крапкового зварювання. Типи і розміри (ГОСТ 14111-90 (ИСО 5184-79), IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 14250.1:2009 (ИСО 7692-83). Ферротитан. Метод визначення титану
 • ДСТУ ГОСТ 16483.0:2009 (ИСО 3129-75). Деревина. Загальні вимоги до фізико-механічних випробувань
 • ДСТУ ГОСТ 15987:2009 (ИСО 2730-73). Рубанки дерев`яні. Технічні умови
 • ДСТУ ГОСТ 16591.4:2009 (ИСО 4158-78). Силікомарганець. Методи визначення кремнію
 • ДСТУ ГОСТ 19151:2009 (ИСО 510-77). Сурик свинцевий. Технічні умови
 • ДСТУ ГОСТ 19882:2009 (ГОСТ 19882-91, ИСО 7171-88) Меблі корпусні. Методи випробування на стійкість, міцність і деформованість
 • ДСТУ ГОСТ 20851.2:2009. Добрива мінеральні. Методи визначення фосфатів
 • ДСТУ ГОСТ 24048:2009 (ИСО 2626-73). Мідь. Методи визначення стійкості проти водневої крихкості
 • ДСТУ ГОСТ 24386:2009 (ИСО 496-73). Механізми ведучі та ведені. Висоти осей
 • ДСТУ ГОСТ 24622:2009 (ИСО 2039-2-87). Пластмаси. Визначення твердості. Твердість за Роквеллом.
 • ДСТУ ГОСТ 24975.0:2009 (ИСО 7382-86, ИСО 8563-87) Етилен і пропілен. Методи відбору проб
 • ДСТУ ГОСТ 24978:2009 Сплави мідно-цинкові. Методи визначення цинку (ГОСТ 24978-91 (ИСО 4740-85), IDТ)
 • ДСТУ ГОСТ 25444:2009 (ИСО 1089-80). Електроди прямі і електродотримачі для контактного точкового зварювання. Посадки конічні. Розміри
 • ДСТУ ГОСТ 27521:2009 (ИСО 1990-1-82). Фрукти. Номенклатура. Перший список
 • ДСТУ ГОСТ 28183:2009 (МЭК 508-75). Машини гладильні електричні для побутового та аналогічного застосування. Методи вимірювань робочих характеристик
 • ДСТУ ГОСТ 28326.2:2009 (ИСО 7105-85). Аміак рідкий технічний. Визначення масової частки води методом Фішера
 • ДСТУ ГОСТ 28346:2009 (ИСО 2168-74, ИСО 2169-81). Виноград свіжий столовий. Зберігання в холодильних камерах
 • ДСТУ ГОСТ 28361:2009 (МЭК 379-87). Водонагрівачі акумуляційні електричні побутові. Методи функціональних випробувань
 • ДСТУ ГОСТ 28640:2009 (МЭК 590-77). Масла мінеральні електроізоляційні. Метод визначення ароматичних вуглеводнів
 • ДСТУ ГОСТ 28727:2009 (ИСО 4249-1-85). Шини і ободи для мотоциклів (серії з кодовим позначенням). Частина 1. Шини
 • ДСТУ ГОСТ 28728:2009 (ИСО 4249-2-90). Шини і ободи для мотоциклів (серії з кодовим позначенням). Частина 2. Розрахунок навантаження на шину (ГОСТ 28728-90 (ИСО 4249-2-90, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 28782:2009 (ИСО 7373-87). Феросплави. Експериментальні методи контролю точності скорочення проб
 • ДСТУ ГОСТ 28787:2009 (ИСО 3303-90). Тканини з гумовим або пластмасовим покриттям. Визначення міцності на прорив
 • ДСТУ ГОСТ 28788:2009 (ИСО 4646-89). Тканини з гумовим або пластмасовим покриттям. Випробування на удар при низькій температурі
 • ДСТУ ГОСТ 28790:2009 (ИСО 5979-82). Тканини з гумовим або пластмасовим покриттям. Визначення гнучкості. Метод плоскою петлі
 • ДСТУ ГОСТ 28846:2009 Рукавички і рукавиці. Загальні технічні умови (ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78), IDТ)
 • ДСТУ ГОСТ 28947:2009 (ИСО 1768-75). Ареометри скляні. Стандартне значення коефіцієнта об`ємного термічного розширення (для використання при підготовці поправочні таблиці для рідин)
 • ДСТУ ГОСТ 29061:2009 (ИСО 6451-82). Тканини з пластмасовим покриттям. Полівінілхлоридне покриття. Експрес-метод визначення ступеня гомогенізації (желирования)
 • ДСТУ ГОСТ 29062:2009 (ИСО 2231-89). Тканини з гумовим або пластмасовим покриттям. Стандартні умови кондиціонування та випробування
 • ДСТУ ГОСТ 29063:2009 (ИСО 4637-79). Тканини з гумовим покриттям. Визначення міцності зчеплення гуми з тканиною. Метод прямого натягу
 • ДСТУ ГОСТ 29131:2009 (ИСО 2211-73). Продукти рідкі хімічні. Метод вимірювання кольору в одиницях Хазена (платино-кобальтова шкала)
 • ДСТУ ГОСТ 29144:2009 (ИСО 711-85). Зерно і зернопродукти. Визначення вологості (базовий контрольний метод)
 • ДСТУ ГОСТ 29173:2009 (ИСО 2209-73). Вуглеводні галогензаміщені рідкі технічні. відбір проб
 • ДСТУ ГОСТ 8.377:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Матеріали магнітом`які. Методики виконання вимірювань при визначенні статичних магнітних характеристик
 • ДСТУ ГОСТ 29193:2009 (ИСО 3427-76). Вуглеводні галогензаміщені рідкі технічні (зріджені гази). Відбір проб
 • ДСТУ ГОСТ 29235:2009 (ИСО 6742-2-85). Велосипеди. Світлоповертаючі пристрої. Фотометричні та фізичні вимоги
 • ДСТУ ГОСТ 8.391:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Лічильники електричної енергії постійного струму. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.392:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Ваттметри НВЧ малої потужності та їх первинні вимірювальні перетворювачі діапазону частот 0,03-78, 33 ГГц. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.397:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Ваттметри хвилеводні імпульсні малої потужності в діапазоні частот 5,64-37,5 ГГц. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.450:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Шкала окисних потенціалів водних розчинів
 • ДСТУ ГОСТ 8.459:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Прилади для виміру різниці кроків зубчастих коліс. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.471:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Машини для вимірювання довжини текстильного полотна. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.481:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Кругломіри. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.482:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Жироміри скляні. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.490:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Прилади для виміру міжосьової відстані зубчастих коліс. Методика повірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.493:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Вимірники повних опорів коаксіальні. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.497:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Амперметри, вольтметри, ватметри, варметри. Методика повірки
 • ДСТУ ГОСТ 12.4.061:2008. Система стандартів безпеки праці. Метод визначення працездатності людини в засобах індивідуального захисту
 • ДСТУ ГОСТ 10287:2008. Лічильники електричні постійного струму. Загальні технічні умови
 • ДСТУ ГОСТ 10749.1:2008. Спирт етиловий технічний. Метод визначення зовнішнього вигляду
 • ДСТУ ГОСТ 10749.3:2008. Спирт етиловий технічний. Метод визначення карбонільних з`єднань
 • ДСТУ ГОСТ 10749.4:2008. Спирт етиловий технічний. Метод визначення лугу
 • ДСТУ ГОСТ 10749.5:2008. Спирт етиловий технічний. Метод визначення кислот
 • ДСТУ ГОСТ 10749.6:2008. Спирт етиловий технічний. Метод визначення складних ефірів
 • ДСТУ ГОСТ 10749.7:2008. Спирт етиловий технічний. Метод визначення сірки
 • ДСТУ ГОСТ 10749.9:2008. Спирт етиловий технічний. Метод визначення сухого залишку
 • ДСТУ ГОСТ 10749.12:2008. Спирт етиловий технічний. Метод визначення фурфуролу
 • ДСТУ ГОСТ 10749.13:2008. Спирт етиловий технічний. Метод визначення сивушних масел
 • ДСТУ ГОСТ 10749.14:2008. Спирт етиловий технічний. Метод визначення метилового спирту
 • ДСТУ ГОСТ 12152:2008.  Вимірювачі частотних характеристик і генератори коливальної частоти.  Методи повірки
 • ДСТУ ГОСТ 13012:2008.  Екзаменатори з лімбовим відліком.  Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 13818:2008.  Машини шкіромірні.  Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 14014:2008.  Прилади та перетворювачі вимірювальні цифрові напруги, струму, опору.  Загальні технічні вимоги та методи випробувань
 • ДСТУ ГОСТ 16863:2008.  Генератори вимірювальні діапазону частот 0,1-35 МГц.  Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 17567:2008  Хроматографія газова.  Терміни та визначення
 • ДСТУ ГОСТ 19187:2008.  Руди залізні, концентрати, агломерати і окатиші.  Методи визначення оксиду барію
 • ДСТУ ГОСТ 21185:2008.  Вимірники квазіпікового рівня електричних сигналів звукової частоти.  Типи, oсновние параметри та методи випробувань
 • ДСТУ ГОСТ 22001:2008. Реактиви і особливо чисті речовини.  Метод атомно-абсорбційної спектрометрії визначення домішок хімічних елементів
 • ДСТУ ГОСТ 22252:2008.  Аналізатори багатоканальні амплітудні.  Методи вимірювання параметрів
 • ДСТУ ГОСТ 22988.0:2008.  Лічильники газорозрядні.  Загальні положення методів вимірювання параметрів
 • ДСТУ ГОСТ 22988.1:2008.  Лічильники газорозрядні.  Метод вимірювання напруги початку відліку
 • ДСТУ ГОСТ 22988.2:2008.  Лічильники газорозрядні.  Метод вимірювання напруги запалювання коронного розряду
 • ДСТУ ГОСТ 23012:2008.  Прилади багатопозиційні лічильні, індикаторні й комутаторні.  Основні параметри
 • ДСТУ ГОСТ 23581.2:2008.  Руди залізні, концентрати, агломерати і окатиші.  Методи визначення вмісту закису марганцю
 • ДСТУ ГОСТ 23581.4:2008.  Руди залізні, концентрати, агломерати і окатиші.  Метод визначення вмісту двоокису титану
 • ДСТУ ГОСТ 23581.6:2008.  Руди залізні, концентрати, агломерати і окатиші.  Методи визначення вмісту міді
 • ДСТУ ГОСТ 23581.7:2008.  Руди залізні, концентрати, агломерати і окатиші.  Методи визначення вмісту цинку та свинцю
 • ДСТУ ГОСТ 23581.13:2008.  Руди залізні, концентрати, агломерати і окатиші.  Метод визначення втрати маси при прожарюванні
 • ДСТУ ГОСТ 23581.21:2008.  Руди залізні, концентрати, агломерати і окатиші.  Методи визначення п`ятиокису ванадію
 • ДСТУ ГОСТ 23581.22:2008.  Руди залізні, концентрати, агломерати і окатиші.  Методи визначення закису нікелю
 • ДСТУ ГОСТ 24204:2008.  Одиниця децибел для вимірювань рівнів, загасань і підсилень в техніці проводового зв`язку
 • ДСТУ ГОСТ 24937:2008.  Руди марганцеві, концентрати і агломерати.  Методи визначення оксиду кальцію та оксиду магнію
 • ДСТУ ГОСТ 25990:2008.  Лічильники електричні активної енергії класу точності 2,0. Приймальний контроль
 • ДСТУ ГОСТ 26035:2008.  Лічильники електричної енергії змінного струму електронні.  Загальні технічні умови
 • ДСТУ ГОСТ 26482:2008.  Руди залізні, концентрати, агломерати і окатиші попередньо відновлені.  Метод визначення металевого заліза
 • ДСТУ ГОСТ 27576:2008.  Державна автоматизована система єдиного часу технічної точності.  Сигнали інформаційні в локальних хронометричних системах
 • ДСТУ ГОСТ 27565:2008.  Речовини особливо чисті.  Концентрування мікродомішок методом упарювання
 • ДСТУ ГОСТ 27566:2008.  Реактиви і особливо чисті речовини.  Метод атомно-емісійної спектроскопії для визначення домішок хімічних елементів в рідкофазних речовинах
 • ДСТУ ГОСТ 28985:2008.  Породи гірські.  Метод визначення деформаційних характеристик при одновісному стисненні
 • ДСТУ ГОСТ 12820:2008 Фланці сталеві плоскі приварні на Ру від 0,1 до 2,5 МПА (від 1 до 25 кгс/см2). Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 12822:2008 Фланці сталеві вільні на приварному кільці. На Ру від 0,1 до 2,5 МПА (від 1 до 25 кгс/см2). Конструкція і розміри
 • ДСТУ 7201:2010. Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 72. Ліфти пожежні (EN 81-72:2003, MOD)
 • ДСТУ EN 12062:2005 Контроль зварних з’єднань неруйнівний. Загальні правила для металевих матеріалів (EN 12062:1997, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 6507:2009. Мікрометри. Технічні умови (ГОСТ 6507-90)
 • ДСТУ ГОСТ 14705:2011. Елетрокип`ятильники занурені побутові. Загальні технічні умови (ГОСТ 14705-83, IDТ)
 • ДСТУ ГОСТ 8.188:2009. Державний спеціальний еталон і державна перевірочна схема для засобів вимірювань магнітної індукції постійного поля в діапазоні 2 - 10 Тл при температурах від 4,2 до 300 К і в діапазоні 0,1 - 2 Тл при температурах від 4,2 до 77 К (ГОСТ 8.188 -85)
 • ДСТУ 3651.2-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Фізичні сталі та характеристичні числа. Основні положення, позначення, назви та значення
 • ДСТУ EN 14973:2012 Стрічки конвеєрні для підземного устатковання. Вимоги щодо електричної та пожежної безпеки (EN 14973:2006+А1:2008, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 24693:2012 Реактори ядерні енергетичні корпусні з водою під тиском. Загальні вимоги до системи борного регулювання (ГОСТ 24693-81, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 28506:2012. Складання тепловиділяючі ядерних енергетичних реакторів типу ВВЕР. Методи контролю герметичності оболонок тепловиділяючих елементів (ГОСТ 28506-90, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 31275:2006. Шум машин. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму по звуковому тиску. Технічний метод в істотно вільному звуковому полі над звуковідбивною площиною (ГОСТ 31275-2002 (ИСО 3744:1994), ІDT; ІSO 3744:1994, MOD)
 • ДСТУ ГОСТ 4677:2009. Ліхтарі. Загальні технічні умови (ГОСТ 4677-82)
 • ДСТУ ГОСТ МЭК 60598-2-19:2006 Світильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 19. Світильники з вентиляцією. Вимоги безпеки (ГОСТ МЭК 60598-2-19:2002, IDТ; ІЕС 60598-2-19:1981, IDТ)
 • ДСТУ ГОСТ 13005:2009. Інтерферометри для визначення концентрації рідин та газів. Методи та засоби перевірки (ГОСТ 13005-67)
 • ДСТУ ГОСТ 17444:2009. Реактиви. Методи визначення основної речовини органічних сполук, що містять азот, та солей органічних кислот (ГОСТ 17444-76)
 • ДСТУ ГОСТ 8.255:2009. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Міри електричної ємності. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ EN 71-3:2005 Безпечність іграшок. Частина 3. Міграція певних елементів (EN 71-3:1994, IDТ)
 • ДСТУ EN 71-4:2005. Безпечність іграшок. Частина 4. Набори для хімічних дослідів і подібних занять (EN 71-4:1990, IDТ)
 • ДСТУ EN 71-5:2005. Безпечність іграшок. Частина 5. Іграшкові набори, крім наборів для хімічних дослідів (EN 71-5:1993, IDТ)
 • ДСТУ ETSI EN 301 511:2007. Обладнання систем стільникового радіозв`язку стандарту GSM абонентське. Загальні технічні вимоги (ETSI EN 301 511:2003, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 8.381:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Еталони. Способи вираження похибок (ГОСТ 8.381-80)
 • ДСТУ ГОСТ 4381:2009. Мікрометри важільні. Загальні технічні умови
 • ДСТУ EN 619:2008. Системи та підіймально-транспортне устатковання безперервної дії. Вимоги безпеки та електромагнітної сумісності (ЕМС) до устатковання для механічного переміщення вантажних одиниць (EN 619:2002, IDT)
 • ДСТУ EN 81-2:2003 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні. Зміна № 1:2008 (EN 81-2:1998/А1:2005, IDТ)
 • ДСТУ ГОСТ 26092:2009. Прилади світлові. Установчі та приєднувальні розміри
 • ДСТУ ГОСТ 4046:2009 Лінійки синусні. Технічні умови
 • ДСТУ ГОСТ 19108:2011. Електронагрівники трубчасті (ТЕН) для побутових нагрівальних електроприладів. Загальні технічні умови. Зі змінами №1, №2 (ГОСТ 19108-81, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 16286:2009. Перетворювачі потенціометричні ДСП. Електроди допоміжні промислові. Технічні умови. Зі змінами № 1 і № 2 (ГОСТ 16286-84)
 • ДСТУ ГОСТ 16287:2009. Електроди скляні промислові для визначення активності іонів водню ДСП. Технічні умови. Зі зміною №1 (ГОСТ 16287-77)
 • ДСТУ EN 81-2:2003 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні. Зміна № 2. Машинні та блочні простори (EN 81-2:1998/A2:2004, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 25980:2009. Вібрація. Засоби захисту. Номенклатура параметрів (ГОСТ 25980-83)
 • ДСТУ ГОСТ 8.051:2009. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Погрішності, що допускаються при вимірюванні лінійних розмірів до 500 мм
 • ДСТУ ГОСТ 8.549:2009. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Погрішності, що допускаються при вимірюванні лінійних розмірів до 500 мм з невказаними допусками
 • ДСТУ ГОСТ 25615:2009. Газоаналізатори автоматичні для вугільних шахт. Загальні технічні вимоги
 • ДСТУ ГОСТ 8.193:2009. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Державний первинний еталон і загальносоюзна перевірочна схема для засобів вимірювань параметрів поля випромінювання антенних систем з робочими розмірами розкриттів від 0,75 до 1,5 м в діапазоні частот від 2,5 до 42 ГГц
 • ДСТУ ГОСТ 8.194:2009. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Державний спеціальний еталон і загальносоюзна перевірочна схема для засобів вимірювань кута зрушення фаз в діапазоні частот від 8,2 до 12 ГГц
 • ДСТУ ГОСТ 13088:2009. Колориметрія. Терміни, буквені позначення
 • ДСТУ ГОСТ 8.132:2009. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Державний спеціальний еталон і загальносоюзна перевірочна схема для засобів вимірювань сили струму від 0,04 до 300 А в діапазоні частот від 0,1 до 300 МГц
 • ДСТУ ГОСТ 17310:2009. Гази. Пікнометричний метод визначення щільності
 • ДСТУ ГОСТ 4119:2009. Набори приладдя до пласкопаралельних кінцевих мір довжини. Технічні умови
 • ДСТУ ГОСТ 8.141:2009. Державний первинний еталон і загальносоюзна перевірочна схема для засобів вимірювань питомої теплоємності твердих тіл в діапазоні температур 273,15 / 700 К
 • ДСТУ ГОСТ 162:2009. Штангенглибиноміри. Технічні умови
 • ДСТУ ГОСТ 9509:2009. Ваги й вагові дозатори. Призми і подушки сталеві. Загальні технічні вимоги
 • ДСТУ СТ СЭВ 4887:2009. Казеїн технічний кислотний. Метод визначення масової частки лактози
 • ДСТУ ГОСТ 20461:2009. Гелій газоподібний. Метод визначення об`ємної частки домішок емісійним спектральним аналізом
 • ДСТУ ГОСТ 23217:2009. Прилади електровимірювальні аналогові з безпосереднім відліком. Умовні позначення, що наносяться (ГОСТ 23217-78)
 • ДСТУ ГОСТ 12817:2008 Фланці литі з сірого чавуну на Ру від 0,1 до 1,6 МПа (від 1 до 16 кгс/см3). Конструкції і розміри зі змінами № 1 і № 2 (ГОСТ 12817-80)
 • ДСТУ ГОСТ 17678:2008 Скоби полегшені для кріплення трубопроводів та кабелів. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 17679:2008 Хомути полегшені для кріплення трубопроводів та кабелів. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 17680:2008 Серги полегшені для кріплення кабелів. Конструкція і розміри
 • ДСТУ EN 12015:2014 Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Емісія (EN 12015:2014, IDT)
 • ДСТУ EN 13309:2014 Будівельна техніка. Електромагнітна сумісність машин із внутрішнім джерелом електроживлення
 • ДСТУ ГОСТ 20110:2008 (ГОСТ 20110-74) Плити модельні сталеві зі змінними металевими вкладишами для опок розмірами у просвіті 1000x600 мм на формувальні ливарні машини без повороту напівформи з допресовкою. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 20111:2008 (ГОСТ 20111-74) Плити модельні сталеві для опок розмірами у просвіті 600x500 мм, 800x700 мм на формувальні ливарні машини з поворотом напівформи з допресовкою. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 20112:2008 (ГОСТ 20112-74) Плити модельні сталеві зі змінними металевими вкладишами для опок розмірами у просвіті 600x500 мм, 800x700 мм, 1000x800 мм на формувальні ливарні машини з поворотом напівформи з допресовкою
 • ДСТУ ГОСТ 15005:2008 (ГОСТ 15005-69) Опоки ливарні суцільнолиті чавунні прямокутні розмірами у просвіті: довжиною 1000, 1200 мм, шириною 800 мм, висотою 450, 500 мм. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 24188:2008 (ГОСТ 24188-80) Прокладки. Конструкція
 • ДСТУ ГОСТ 24191:2008 (ГОСТ 24191-80) Кільце ущільнювальне. Конструкція
 • ДСТУ ГОСТ 14017:2009 (ГОСТ 14017-68) ДСВ. Машини силовимірюючі зразкові 2-го розряду. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 24192:2008 Прокладки під хомути. Конструкція
 • ДСТУ ГОСТ 24193:2008 Хомути накидні. Конструкція
 • ДСТУ ГОСТ 24194:2008 Хомути охоплюючі. Конструкція
 • ДСТУ ГОСТ 24195:2008 Скоби для патрубків. Конструкція
 • ДСТУ ГОСТ 24196:2008 Скоби для бронзових кранів. Конструкція
 • ДСТУ ГОСТ 24197:2008 Шайби квадратні. Конструкція
 • ДСТУ ГОСТ 24198:2008 Кронштейни. Конструкція
 • ДСТУ ГОСТ 24199:2008 Кронштейни регульовані. Конструкція
 • ДСТУ ГОСТ 7796:2008 Болти із шестигранною зменшеною головкою класу точності В. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 1145:2008 Шурупи з потайною голівкою. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 26350:2008 З`єднання трубопроводів та арматури. Нарізі приєднувальні. Ряди. Зі зміною № 1
 • ДСТУ ГОСТ 28918:2008 З`єднання трубопроводів різьбові. Кільця затискні і упорні. Конструкція
 • ДСТУ ГОСТ 28941.28:2008 З`єднання трубопроводів з розвальцюванням труби. Кільця ущільнювальні. Конструкція
 • ДСТУ ГОСТ 28942.1:2008 З`єднання трубопроводів різьбові. Штуцери вкрутні під ущільнення гумовим кільцем круглого перерізу. Конструкція
 • ДСТУ ГОСТ 28942.2:2008 З`єднання трубопроводів різьбові. Кутники вкрутні під ущільнення гумовим кільцем круглого перерізу. Конструкція
 • ДСТУ ГОСТ 28942.3:2008 З`єднання трубопроводів різьбові. Трійники вкрутні прохідні під ущільнення гумовим кільцем круглого перерізу. Конструкція
 • ДСТУ ГОСТ 28942.4:2008 З`єднання трубопроводів з кільцем, що врізається, вкрутні з ущільненням гумовим кільцем круглого перерізу. Конструкція
 • ДСТУ ГОСТ 28942.5:2008 З`єднання трубопроводів з кільцем, що врізається, кутові вкрутні з ущільненням гумовим кільцем круглого перерізу. Конструкція
 • ДСТУ ГОСТ 28942.6:2008 З`єднання трубопроводів з кільцем, що врізається, тройникові прохідні вкрутні з ущільненням гумовим кільцем круглого перерізу. Конструкція
 • ДСТУ ГОСТ 28016:2008 З`єднання трубопроводів різьбові. Ніпелі конічні приварні. Конструкція
 • ДСТУ 7201:2010 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 72. Ліфти пожежні. Поправка
 • ДСТУ ГОСТ 28134:2009 Сейсмоприймачі електродинамічні. Типи, основні параметри і технічні вимоги (ГОСТ 28134-89)
 • ДСТУ ГОСТ 28942.7:2008 З’єднання трубопроводів з кульовим ніпелем вкрутні з ущільненням гумовим кільцем круглого перерізу. Конструкція (ГОСТ 28942.7-91)
 • ДСТУ ГОСТ 28942.8:2008 З’єднання трубопроводів з кульовим ніпелем кутові вкрутні з ущільненням гумовим кільцем круглого перерізу. Конструкція (ГОСТ 28942.8-91)
 • ДСТУ ГОСТ 28942.9:2008 З`єднання трубопроводів з кульовим ніпелем трійникові прохідні вкрутні з ущільненням гумовим кільцем круглого перерізу. Конструкція (ГОСТ 28942.9-91)
 • ДСТУ ГОСТ 23359:2008 З`єднання трубопроводів різьбові. Втулки зміцнювальні. Конструкція. Зі зміною № 1
 • ДСТУ ГОСТ 28941.2:2008 З`єднання трубопроводів з розвальцюванням труби перехідні. Конструкція
 • ДСТУ ГОСТ 24072:2008 З`єднання трубопроводів з кільцем, що врізається, прохідні. Конструкція
 • ДСТУ ГОСТ 24073:2008 З`єднання трубопроводів з кільцем, що врізається, перехідні. Конструкція
 • ДСТУ ГОСТ 16060:2008 Трійники перехідні з діаметром різьби 14 мм на середньому штуцері для з`єднань трубопроводів по внутрішньому конусу. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 16061:2008 Трійники фланцеві для з`єднань трубопроводів по внутрішньому конусу. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 16062:2008 Трійники фланцеві несиметричні для з`єднань трубопроводів по внутрішньому конусу. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 16063:2008 Трійники фланцеві герметизуючі для з`єднань трубопроводів по внутрішньому конусу. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 16064:2008 Трійники фланцеві герметизуючі несиметричні для з`єднань трубопроводів по внутрішньому конусу. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 16065:2008 Хрестовини прохідні для з`єднань трубопроводів по внутрішньому конусу. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 16066:2008 Хрестовини перехідні для з`єднань трубопроводів по внутрішньому конусу. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 16067:2008 Хрестовини перехідні несиметричні для з`єднань трубопроводів по внутрішньому конусу. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 16068:2008 Хрестовини перехідні з діаметром різьби 14 мм на одному штуцері для з`єднань трубопроводів по внутрішньому конусу. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 16069:2008 Шайби для з`єднань трубопроводів по внутрішньому конусу. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 16070:2008 Прохідники вкрутні під гумове ущільнення для з`єднань трубопроводів по внутрішньому конусу. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 16071:2008 Прохідники вкрутні під металеве ущільнення для з`єднань трубопроводів по внутрішньому конусу. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 16072:2008 Косинці вкрутні для з`єднань трубопроводів по внутрішньому конусу. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 16073:2008 Косинці вкрутні з кутом нахилу 135° для з`єднань трубопроводів по внутрішньому конусу. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 16074:2008 Трійники вкрутні для з`єднань трубопроводів по внутрішньому конусу. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 16075:2008 Трійники вкрутні несиметричні для з`єднань трубопроводів по внутрішньому конусу. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 13955:2008 Різьбова частина арматури для з`єднань трубопроводів за зовнішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 13956:2008 Ніпелі для з`єднань трубопроводів за зовнішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 13957:2008 Гайки накидні для з`єднань трубопроводів за зовнішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 13958:2008 Гайки для кріплення з`єднань трубопроводів за зовнішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 13959:2008 Прохідники прямі для з`єднань трубопроводів за зовнішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 13960:2008 Прохідники фланцеві для з`єднань трубопроводів за зовнішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 13961:2008 Перехідники прямі для з`єднань трубопроводів за зовнішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 13962:2008 Кутники прохідні для з`єднань трубопроводів за зовнішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 13963:2008 Кутники фланцеві прохідні для з`єднань трубопроводів за зовнішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 13964:2008 Трійники прохідні для з`єднань трубопроводів за зовнішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 13965:2008 Трійники перехідні для з`єднань трубопроводів за зовнішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 13966:2008 Трійники фланцеві прохідні для з`єднань трубопроводів за зовнішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 13967:2008 Хрестовини прохідні для з`єднань трубопроводів за зовнішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 13968:2008 Хрестовини перехідні для з`єднань трубопроводів за зовнішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 13969:2008 Прохідники вкрутні для з`єднань трубопроводів за зовнішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 13970:2008 Кутники вкрутні для з`єднань трубопроводів за зовнішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 13971:2008 Трійники вкрутні для з`єднань трубопроводів за зовнішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 13972:2008 Хрестовини вкрутні для з`єднань трубопроводів за зовнішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 13973:2008 Пробки для з`єднань трубопроводів за зовнішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 13974:2008 Заглушки гнізд під вкрутну арматуру для з`єднань трубопроводів за зовнішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 13976:2008 Кришки для з`єднань трубопроводів за зовнішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 15803:2008 З`єднання трубопроводів різьбові. Контргайки. Конструкція
 • ДСТУ ГОСТ 16039:2008 Різьбова частина арматури для з`єднань трубопроводів за внутрішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 16048:2008 Кільця упорні для з`єднань трубопроводів за внутрішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 16049:2008 Прохідники прямі для з`єднань трубопроводів за внутрішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 16050:2008 Прохідники прямі подовжені для з`єднань трубопроводів за внутрішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 16051:2008 Прохідники фланцеві для з`єднань трубопроводів за внутрішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 16052:2008 Перехідники прямі для з`єднань трубопроводів за внутрішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 16053:2008 Кутники прохідні для з`єднань трубопроводів за внутрішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 16054:2008 Кутники фланцеві для з`єднань трубопроводів за внутрішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 16055:2008 Кутники фланцеві з кутом нахилу 135° для з`єднань трубопроводів за внутрішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 16056:2008 Кутники фланцеві герметизуємі для з`єднань трубопроводів за внутрішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 16057:2008 Кутники фланцеві з кутом нахилу 135° герметизуємі для з`єднань трубопроводів за внутрішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 16076:2008 Заглушки сферичні для з`єднань трубопроводів за внутрішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 16077:2008 Заглушки конусні для з`єднань трубопроводів за внутрішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 20188:2008 Прохідники прямі герметизуємі для з`єднань трубопроводів за зовнішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 20189:2008 Кутники фланцеві прохідні герметизуємі для з`єднань трубопроводів за зовнішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 20190:2008 Кутники фланцеві перехідні для з`єднань трубопроводів за зовнішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 20191:2008 Трійники фланцеві прохідні герметизуємі для з`єднань трубопроводів за зовнішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 20192:2008 Трійники фланцеві перехідні для з`єднань трубопроводів за зовнішнім конусом. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 24907:2009 Лічильники механічні та електромеханічні. Загальні технічні умови (ГОСТ 24907-81)
 • ДСТУ ГОСТ 6393:2008 Гайки круглі з отворами на торці під ключ класу точності А. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 17473:2008 Гвинти з напівкруглою головкою класів точності А і В. Конструкция і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 17474:2008 Гвинти з напівпотаємною головкою класів точності А і В. Конструкция і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 17475:2008 Гвинти з потаємною головкою класів точності А і В. Конструкция і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 20194:2008 Прохідники вкрутні під металеве ущільнення для з`єднань трубопроводів за зовнішнім конусом. Конструкція і розміри. Зі змінами № 1, 2
 • ДСТУ ГОСТ 20195:2008 Прохідники вкрутні під гумове ущільнення для з`єднань трубопроводів за зовнішнім конусом. Конструкція і розміри. Зі змінами № 1, 2
 • ДСТУ ГОСТ 20196:2008 Перехідники вкрутні під гумове ущільнення для з`єднань трубопроводів за зовнішнім конусом. Конструкція і розміри. Зі змінами № 1, 2
 • ДСТУ ГОСТ 20197:2008 Кутники вкрутні під гумове ущільнення для з`єднань трубопроводів за зовнішнім конусом. Конструкція і розміри. Зі змінами № 1, 2
 • ДСТУ ГОСТ 20198:2008 Кутники вкрутні перехідні під гумове ущільнення для з`єднань трубопроводів за зовнішнім конусом. Конструкція і розміри. Зі змінами № 1, 2
 • ДСТУ ГОСТ 20199:2008 Трійники вкрутні під гумове ущільнення для з`єднань трубопроводів за зовнішнім конусом. Конструкція і розміри. Зі змінами № 1, 2
 • ДСТУ ГОСТ 20200:2008 Трійники вкрутні перехідні під гумове ущільнення для з`єднань трубопроводів за зовнішнім конусом. Конструкція і розміри. Зі змінами № 1, 2
 • ДСТУ ГОСТ 21856:2008 З`єднання трубопроводів різьбові. Штуцери прохідні. Конструкція. Зі змінами № 1, 2, 3
 • ДСТУ ГОСТ 21857:2008 З`єднання трубопроводів різьбові. Штуцери перехідні. Конструкція. Зі змінами № 1, 2, 3
 • ДСТУ ГОСТ 21858:2008 З`єднання трубопроводів різьбові. Штуцери вкрутні. Конструкція. Зі змінами № 1, 2, 3, 4
 • ДСТУ ГОСТ 21859:2008 З`єднання трубопроводів різьбові. Кутники прохідні. Конструкція. Зі змінами № 1, 2
 • ДСТУ ГОСТ 6527:2008 Кінці муфтові з трубною циліндровою наріззю. Розміри. Зі змінами № 1, 2, 3
 • ДСТУ ГОСТ 9400:2008 Кінці приєднувальні різьбові для арматури, сполучних частин і трубопроводів під лінзове ущільнення на Ру 20-100 МПа (200-1000 кгс/см2). Розміри. Зі змінами № 1, 2
 • ДСТУ ГОСТ 28941.27:2008 З`єднання трубопроводів з розвальцюванням труби. Ніпелі. Конструкція
 • ДСТУ ГОСТ 28941.20:2008 З`єднання трубопроводів з розвальцюванням труби. Кутники вкрутні. Конструкція
 • ДСТУ ГОСТ 28941.21:2008 З`єднання трубопроводів з розвальцюванням труби. Трійники прохідні. Конструкція
 • ДСТУ ГОСТ 28941.22:2008 З`єднання трубопроводів з розвальцюванням труби. Трійники вкрутні прохідні. Конструкція
 • ДСТУ ГОСТ 28941.23:2008 З`єднання трубопроводів з розвальцюванням труби. Хрестовини прохідні. Конструкція
 • ДСТУ ГОСТ 28941.24:2008 З`єднання трубопроводів з розвальцюванням труби. Кришки глухі. Конструкція
 • ДСТУ ГОСТ 28941.25:2008 З`єднання трубопроводів з розвальцюванням труби. Пробки глухі. Конструкція
 • ДСТУ ГОСТ 28941.26:2008 З`єднання трубопроводів з розвальцюванням труби. Гайки накидні. Конструкція
 • ДСТУ ГОСТ 8.312:2009 ДСВ. Державний спеціальний еталон і загальносоюзна повірочна схема для засобів вимірювань змінної температури водного середовища в діапазоні амплітуд пульсацій температури 0,01-3 К при частоті пульсацій 0,005-50 Гц, фоновій температурі 270,15-308,15 К і швидкості потоку води 0,5-20 м/с
 • ДСТУ ГОСТ 8.341:2009 ДСВ. Довжиноміри пневматичні низького тиску. Методи і засоби повірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.366:2009 ДСВ. Омметри цифрові. Методи і засоби повірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.367:2009 ДСВ. Міри довжини кінцеві плоскопаралельні зразкові 1 і 2-го розрядів і робочі класів точності 00 і 0 завдовжки до 1000 мм. Методи і засоби повірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.368:2009 ДСВ. Щільноміри радіоізотопні рідких середовищ і пульп. Методи і засоби повірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.373:2009 ДСВ. Державний спеціальний еталон і загальносоюзна повірочна схема для засобів вимірювань об`ємної витрати нафтопродуктів в діапазоні 2,8·10(-6) - 2,8·10(-2) м3/с
 • ДСТУ ГОСТ 8.403:2009 ДСВ. Державний спеціальний еталон і державна повiрочна схема для засобів вимірювань відносної діелектричної проникності твердих і рідких діелектриків в діапазоні частот 1·10 - 1·10(7) Гц
 • ДСТУ ГОСТ 8.405:2009 ДСВ. Державний спеціальний еталон і державна повiрочна схема для засобів вимірювань початкової магнітної проникності в діапазоні частот 1 - 200 МГц
 • ДСТУ ГОСТ 8.409:2009 ДСВ. Омметри. Методи і засоби повірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.411:2009 ДСВ. Мікрометри важельні. Методика повірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.412:2009 ДСВ. Державний спеціальний еталон і державна повiрочна схема для засобів вимірювань відносної діелектричної проникності в діапазоні частот 1 - 200 МГц
 • ДСТУ ГОСТ 8.429:2009 ДСВ. Вольтметри електронні аналогові імпульсні. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.415:2009 ДСВ. Державний спеціальний еталон і державна повiрочна схема для засобів вимірювань розподілів відносин напруженостей і кутів зсуву фаз поля в розкривах антенних систем з розмірами робочої поверхні від 3х3 до 6х12 м2 в діапазонах частот 2,5-4,0 і 8,2-12,0 ГГц
 • ДСТУ ГОСТ 8.433:2009 ДСВ. Державний спеціальний еталон і державна перевірочна схема для засобів вимірювань змінного тиску в діапазоні 1·10 (2) - 1·10 (6) Па для частот від 5·10 (- 2) до 1·10 (4) Гц і тривалості від 1·10 в (-5) до 10 с при постійному тиску до 5·10 (6) Па
 • ДСТУ ГОСТ 8.416:2009 ДСВ. Державний спеціальний еталон і державна повiрочна схема для засобів вимірювань кута зсуву фаз в діапазоні частот 2,5-3,5 ГГц
 • ДСТУ ГОСТ 8.442:2009 ДСВ. Вологоміри нейтронні. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.448:2009 ДСВ. Перетворювачі калориметричні вимірювальні первинні. Методика повірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.449:2009 ДСВ. Мости постійного струму вимірювальні. Методика повірки
 • ДСТУ ГОСТ 8.486:2009 ДСВ. Державний спеціальний еталон та державна повірочна схема для засобів вимірювань швидкості водного потоку в діапазоні 0,005-25 м/с
 • ДСТУ ГОСТ 22512:2008 Фланці з шипом або пазом сталеві на Ру до 6,4 МПа (64 кгс/см2) і Dy до 300 мм. Приєднувальні розміри
 • ДСТУ ГОСТ 8.551:2009 ДСВ. Державний спеціальний еталон і державна повiрочна схема для засобів вимірювань електричної потужності і коефіцієнта потужності в діапазоні частот 40-20000 Гц
 • ДСТУ ГОСТ 8.495:2009 ДСВ. Товщиноміри ультразвукові контактні. Методи і засоби повірки (ГОСТ 8.495-83)
 • ДСТУ ГОСТ 8.499:2009 ДСВ. Державна повірочна схема для засобів вимірювань освітленості, ефективності часу експонування та колірної температури в сенситометрії
 • ДСТУ EN 61000-3-2:2015 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу) (EN 61000-3-2:2014, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 25681:2008 З`єднання трубопроводів різьбові. Штуцери поворотні. Конструкція (ГОСТ 25681-83, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 30691:2009 (ИСО 4871-90) Шум машин. Заява та контроль значень шумових характеристик (ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96), IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 16046:2008 Гайки накидні напівсферичних ніпелів для з`єднань трубопроводів по внутрішньому конусу. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 25682:2008 З`єднання трубопроводів різьбові. Болти порожнисті. Конструкція (ГОСТ 25682-83, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 16045:2008 Штуцера приварні для з`єднань трубопроводів по внутрішньому конусу. Конструкція і розміри (ГОСТ 16045-70)
 • ДСТУ ГОСТ 16047:2008 Гайки накидні сферичних ніпелів для з`єднань трубопроводів по внутрішньому конусу. Конструкція і розміри (ГОСТ 16047-70, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 25660:2008 Фланці ізолюючі для підводних трубопроводів на Ру 10,0 МПа (= 100 кгс/кв.см)
 • ДСТУ ГОСТ 24502:2008 З`єднання трубопроводів з шаровим ніпелем перебіркові. Конструкція (ГОСТ 24502-80, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 14265:2009 Прилади електровимірювальні аналогові контактні прямої дії. Загальні технічні умови
 • ДСТУ ГОСТ 13837:2009 Динамометри загального призначення. Технічні умови
 • ДСТУ ГОСТ 16042:2008 Ніпелі напівсферичні приварні для з`єднань трубопроводів за внутрішнім конусом. Конструкція і розміри (ГОСТ 16042-70, IDT)
 • ДСТУ EN 60974-10:2014 Обладнання для дугового зварювання. Частина 10. Вимоги до електромагнітної сумісності (EN 60974-10:2014/A1:2015, IDT). Зміна №1:2016
 • ДСТУ EN 61000-6-4:2015 Електромагнітна сумісність. Частина 6-4. Родові стандарти. Емісія завад у виробничих зонах (EN 61000-6-4:2007, IDT)
 • ДСТУ EN 71-1:2006 Безпечність іграшок. Частина 1. Механічні і фізичні властивості (EN 71-1:1998, IDT)
 • ДСТУ EN 71-8:2006 Безпечність іграшок. Частина 8. Гойдалки, похилі жолоби та аналогічні іграшки побутової призначеності для активних занять у закритих приміщеннях і на відкритому повітрі (ЕN 71-8:2003, IDТ)
 • ДСТУ EN 61000-3-2:2015 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу). Зміна № 1:2015 (EN 61000-3-2:2006/А1:2009, IDT)
 • ДСТУ EN 61000-3-2:2015 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу). 3міна № 2:2015 (EN 61000-3-2:2006/А2:2009, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 14340.9:2014 Проводи емальовані круглі. Метод визначення відносного видовження (ГОСТ 14340.9-69, IDТ)
 • ДСТУ ГОСТ 14340.9:2014 Проводи емальовані круглі. Метод визначення відносного видовження (ГОСТ 14340.9-69, IDТ). Поправка
 • ДСТУ ГОСТ 17215:2009 Нутроміри мікрометричні. Методи і засоби перевірки
 • ДСТУ ГОСТ 1491:2008 Гвинти із циліндричною головкою класів точності А і В. Конструкция і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 22171:2009 Аналізатори рідини кондуктометричні лабораторні. Загальні технічні умови
 • ДСТУ ГОСТ 17557:2009 Колодки клемні світлотехнічні. Загальні технічні вимоги
 • ДСТУ ГОСТ 26337:2008 З`єднання трубопроводів різьбові. Штуцери прохідні під пайку. Конструкція (ГОСТ 26337-84, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 25683:2008 З`єднання трубопроводів різьбові поворотні з порожнистим болтом. Конструкція (ГОСТ 25683-83, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 22354:2008 Гайки високоміцні класу точності В. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 22355:2008 Шайби класу точності С до високоміцних болтів. Конструкція і розміри
 • ДСТУ 3281-95 Порядок розроблення міждержавних стандартів
 • ДСТУ 2989-95 Вібростенди синусоїдної вібрації. Загальні технічні вимоги
 • ДСТУ ГОСТ 22353:2008 Болти високоміцні класу точності В. Конструкція і розміри
 • ДСТУ ГОСТ 26568:2009 Вібрація. Методи і засоби захисту. Класифікація
 • ДСТУ ГОСТ 24504:2008 З`єднання трубопроводів різьбові. Штуцери завіси з кінцем під врізається кільце. Конструкція (ГОСТ 24504-80, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 24492:2008 З`єднання трубопроводів з кульовим ніпелем тройникові прохідні. Конструкція (ГОСТ 24492-80, IDT). Зі зміною № 1
 • ДСТУ ГОСТ 24487:2008 З`єднання трубопроводів з кульовим ніпелем прохідні приварні. Конструкція (ГОСТ 24487-80, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 24503:2008 З`єднання трубопроводів з кульовим ніпелем і заглушкою. Конструкція (ГОСТ 24503-80, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 24493:2008 З`єднання трубопроводів з кульовим ніпелем тройникові перехідні. Конструкція (ГОСТ 24493-80, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 24489:2008 З`єднання трубопроводів з кульовим ніпелем кутові прохідні. Конструкція (ГОСТ 24489-80, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 24488:2008 З`єднання трубопроводів з кульовим ніпелем вкрутні. Конструкція (ГОСТ 24488-80, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 24486:2008 З`єднання трубопроводів з кульовим ніпелем перехідні. Конструкція (ГОСТ 24486-80, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 24485:2008 З`єднання трубопроводів з кульовим ніпелем прохідні. Конструкція (ГОСТ 24485-80, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 24190:2008 Патрубки. Конструкція (ГОСТ 24190-80, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 24189:2008 Кільця натяжні. Конструкція (ГОСТ 24189-80, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 24499:2008 З`єднання трубопроводів з кульовим ніпелем хрестові прохідні. Конструкція
 • ДСТУ EN 71-5:2017 Безпечність іграшок. Частина 5. Іграшкові набори, що містять хімічні речовини та не належать до наборів для проведення хімічних дослідів (EN 71-5:2015, IDT)
 • ДСТУ ETSI TS 119 172-1:2015 Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Політики підписування. Частина 1. Блоки та зміст документів політики підписування, призначені для читання людиною (ETSI TS 119 172-1:2015, IDT)
 • ДСТУ EN 201:2017 Устатковання для виробництва гуми та пластмас. Машини формувальні інжекційні. Вимоги щодо безпеки (EN 201:2009, IDT)
 • ДСТУ EN 1034-5:2017 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування і конструювання машин для виготовляння та обробляння паперу. Частина 5. Машини для розрізування на аркуші (EN 1034-5:2005+A1:2009, IDT)
 • ДСТУ EN 1034-6:2017 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування і конструювання машин для виготовляння та обробляння паперу. Частина 6. Каландри (EN 1034-6:2005+A1:2009, IDT)
 • ДСТУ EN 1034-13:2017 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування і конструювання машин для виготовляння та обробляння паперу. Частина 13. Машини для знімання дроту з пачок і блоків пачок (EN 1034-13:2005+A1:2009, IDT)
 • ДСТУ EN 1034-22:2017 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування і конструювання машин для виготовляння та обробляння паперу. Частина 22. Дефібрери (EN 1034-22:2005+A1:2009, IDT)
 • ДСТУ EN 61000-6-4:2015 Електромагнітна сумісність. Частина 6-4. Родові стандарти. Емісія завад у виробничих зонах (EN 61000-6-4:2007/A1:2011, IDT). Зміна № 1:2015
 • ДСТУ EN 61869-4:2015 Трансформатори вимірювальні. Частина 4. Додаткові вимоги до комбінованих трансформаторів (EN 61869-4:2014, IDT). З поправкою №1
 • ДСТУ ISO 14122-3:2004. Безпечність машин стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 3. Сходи, драбини зі східцями й перила
 • ДСТУ IEC 60155:2009 Стартери тлійного розряду для люмінесцентних ламп (ІEC 60155:1993, ІDT)
 • ДСТУ IEC 60825-2:2006. Безпечність лазерних виробів. Частина 2. Безпечність волоконно-оптичних систем передавання (ІEC 60825-2:2005, ІDT)
 • ДСТУ IEC 60838-2-1:2009. Патрони лампові різних видів. Частина 2-1. Патрони S14. Додаткові вимоги(ІЕС 60838-2-1:1994, IDT)
 • ДСТУ IEC 60838-2-2:2009. Патрони лампові. Частина 2-2. Додаткові вимоги. З`єднувачі для світлодіодних модулів (ІЕС 60838-2-2:2006, IDT)
 • ДСТУ IEC 61549:2008. Лампи різні (ІEC 61549:2005, ІDT)
 • ДСТУ ISO 7096:2008. Землерийно-транспортні машини. Лабораторне оцінювання вібрації сидіння оператора (ISO 7096:2000, IDT)
 • ДСТУ IEC 60238:2008. Патрони лампові різьбові (ІEC 60238:2004, ІDT)
 • ДСТУ ISO 2151:2007. Акустика. Методика вимірювання шуму компресорів і вакуумних насосів. Технічний метод (клас точності 2) (ІSO 2151:2004, IDT)
 • ДСТУ ІЕС 61000-6-4:2009 Електромагнітна сумісність. Частина 6-4. Родові стандарти. Емісія завад у виробничих зонах (ІЕС 61000-6-4:2006, IDT)
 • ДСТУ ISO 14971:2009 Вироби медичні. Настанови щодо управління ризиком (ISO 14971:2007, IDT)
 • ДСТУ IEC 60051-2:2009 Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові показувальні та допоміжні частини до них. Частина 2. Спеціальні вимоги до амперметрів і вольтметрів (ІЕС 60051-2:1984, IDT)
 • ДСТУ IEC 60051-6:2009 Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 6. Спеціальні вимоги до омметрів і вимірювачів провідності (ІЕС 60051-6:1984, IDT)
 • ДСТУ ІЕС 60269-1:2009. Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 1. Загальні технічні вимоги (ІЕС 60269-1:2006, IDT)
 • ДСТУ IEC 60598-2-24:2009 Світильники. Частина 2-24. Додаткові вимоги. Світильники з обмеженою температурою поверхонь (IЕС 60598-2-24:1997, IDT)
 • ДСТУ IEC 60838-1:2009 Патрони лампові різних видів. Частина 1. Загальні вимоги та випробування (ІЕС 60838-1:2008, IDT)
 • ДСТУ IEC 60947-5-7:2007. Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-7. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Вимоги до безконтактних датчиків з аналоговим виходом (ІEC 60947-5-7:2003,ІDT)
 • ДСТУ IEC 61010-2-051:2007 Вимоги безпеки до електричного обладнання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-051. Вимоги до лабораторного обладнання для розмішування та збовтування (ІEC 61010-2-051:2005, ІDT)
 • ДСТУ ІЕС 60947-5-7:2007. Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-7. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Вимоги до безконтактних датчиків з аналоговим виходом. Поправка
 • ДСТУ ISO 4180-1:2006 Тара транспортна укомплектована, завантажена. Загальні правила складання програм експлуатаційних випробувань. Частина 1. Загальні положення (ISO 4180-1:1980, IDT)
 • ДСТУ ISO 4180-2:2007 Тара транспортна укомплектована, завантажена. Загальні правила складання програм експлуатаційних випрбувань. Частина 2. Кількісні характеристики (ІSO 4180-2:1980, ІDT)
 • ДСТУ ISO 11203:2008. Акустика. Шум, утворюваний машинами й устаткованням. Визначення рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках за рівнем звукової потужності (ISO 11203:1995, IDT)
 • ДСТУ IEC 60065:2009. Аудіо-, відео- та подібна електронна апаратура. Вимоги щодо безпеки (ІЕС 60065:2005, IDT)
 • ДСТУ IEC 61000-6-3:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 6-3. Загальні стандарти. Емісія завад у житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (ІEC 61000-6-3:2006, ІDT)
 • ДСТУ IEC 61000-6-2:2008. Електромагнітна сумісність. Частина 6-2. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання в промисловому середовищі (ІEC 61000-6-2:2005, ІDT)
 • ДСТУ IEC 61000-6-1:2007. Електромагнітна сумісність. Частина 6-1. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання у житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (ІEC 61000-6-1:2005, ІDT)
 • ДСТУ IEC 60335-2-29:2008. Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-29. Додаткові вимоги до заряджальних пристроїв батарей (ІEС 60335-2-29:2004, IDT)
 • ДСТУ IEC 60335-2-56:2008. Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-56. Додаткові вимоги до проекторів та аналогічних приладів (IEC 60335-2-56:2002, IDT)
 • ДСТУ IEC 60335-2-83:2008 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-83. Додаткові вимоги до водостоків з підігрівом для водостічної системи будівлі (IEC 60335-2-83:2003, IDT)
 • ДСТУ IEC 60947-6-1:2007. Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 6-1. Багатофункційне обладнання. Перемикальне комутаційне обладнання (ІEC 60947-6-1:2005,ІDT)
 • ДСТУ IEC 60335-2-65:2007. Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина. 2-65. Додаткові вимоги до повітроочисників (ІEC 60335-2-65:2005, ІDT)
 • ДСТУ IEC 60335-2-61:2006. Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-61. Додаткові вимоги до теплоакумуляційних кімнатних обігрівачів (ІEC 60335-2-61:2005, ІDT)
 • ДСТУ IEC 60335-2-55:2006. Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-55. Додаткові вимоги до електричних приладів для використання в акваріумах та садових басейнах (ІЕС 60335-2-55:2005, IDT)
 • ДСТУ IEC 60335-2-52:2006. Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-52. Додаткові вимоги до пристроїв для гігієни рота (IEC 60335-2-52:2002, IDT)
 • ДСТУ IEC 60335-2-51:2007. Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-51. Додаткові вимоги до стаціонарних циркуляційних насосів для установок обігрівання та водопостачання (ІЕС 60335-2-51:2005, IDT)
 • ДСТУ IEC 60335-2-44-2010 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-44. Додаткові вимоги до прасувальних машин (ІЕС 60335-2-44:2009, IDT)
 • ДСТУ IEC 60335-2-32:2006. Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-32. Додаткові вимоги до масажних приладів (IEC 60335-2-32:2005, IDT)
 • ДСТУ IEC 60335-2-23:2006. Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. Частина 2-23. Додаткові вимоги до приладів для догляду за шкірою та волоссям (ІEC 60335-2-23:1996, ІDT)
 • ДСТУ IEC 60335-2-74:2007. Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-74. Додаткові вимоги до портативних занурюваних нагрівачів (ІEC 60335-2-74:2006, IDT)
 • ДСТУ IEC 60335-2-101:2006. Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-101. Додаткові вимоги до випарників (IEC 60335-2-101:2002, IDT)
 • ДСТУ IEC 60335-2-98:2006. Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-98. Додаткові вимоги до зволожувачів (ІEC 60335-2-98:2002, ІDT)
 • ДСТУ IEC 60598-2-7:2007 Світильники. Частина 2-7. Додаткові вимоги. Світильники переносні садові (ІEC 60598-2-7:1982, ІDT)
 • ДСТУ IEC 60598-2-8:2007 Світильники. Частина 2-8. Додаткові вимоги. Світильники ручні (ІEC 60598-2-8:2001, ІDT)
 • ДСТУ IEC 60598-2-25:2007. Світильники. Частина 2-25. Додаткові вимоги. Світильники для клінічних лікарень та споруд медичної призначеності (ІEC 60598-2-25:1994, ІDT)
 • ДСТУ ІЕС 60320-2-2:2003. З’єднувачі для електроприладів побутової та аналогічної загальної призначеності. Частина 2-2. З’єднувачі електричні для побутового та аналогічного устатковання (ІЕС 60320-2-2:1998, IDT)
 • ДСТУ IEC 60598-2-2:2007 Світильники. Частина 2-2. Додаткові вимоги. Світильники вмонтовані (ІEC 60598-2-2:1997, ІDT)
 • ДСТУ IEC 60598-2-6:2007. Світильники. Частина 2-6. Додаткові вимоги. Світильники з вбудованими трансформаторами або перетворювачами для ламп розжарювання (IEC 60598-2-6:1994, IDT)
 • ДСТУ IEC 60947-5-5:2007. Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-5. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Електричні пристрої аварійного зупинення з функцією механічного фіксування (ІEC 60947-5-5:1997, ІDT)
 • ДСТУ ІЕС 60320-2-1:2003. З’єднувачі для електроприладів побутової та аналогічної загальної призначеності. Частина 2-1. З’єднувачі для швацьких машин (ІЕС 60320-2-1:2000, IDT)
 • ДСТУ IEC 60051-7:2006. Прилади прямої дії та електровимірювальні аналогові показувальні та допоміжні частини до них. Частина 7. Спеціальні вимоги до багатофункційних приладів (ІEC 60051-7:1984, ІDT)
 • ДСТУ IEC 60947-5-1:2007. Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-1. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Електромеханічні пристрої розподільчих кіл (ІEC 60947-5-1:2003,ІDT)
 • ДСТУ IEC 60335-2-41:2006 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-41. Додаткові вимоги до насосів (ІEC 60335-2-41:2005, ІDT)
 • ДСТУ IEC 60947-5-4:2006. Низьковольтне контрольно-розподільче обладнання. Частина 5-4. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Методи визначення характеристик низькопотенціальних контактів. Спеціальні випробування (ІEC 60947-5-4:2002, ІDT)
 • ДСТУ IEC 61921:2006 Конденсатори силові. Низьковольтні батареї конденсаторів для коригування коефіцієнта потужності (ІEC 61921:2003, ІDT)
 • ДСТУ IEC 60034-5:2005. Машини електричні обертові. Частина 5. Ступені захисту, забезпечувані цілісною конструкцією обертових електричних машин (ІP код). Класифікація (ІEC 60034-5:2000, ІDT)
 • ДСТУ IEC 61140:2005. Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання (ІEC 61140:2001, ІDT)
 • ДСТУ IEC 60335-2-84:2010 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-84. Додаткові вимоги до туалетів (ІЕС 60335-2-84:2008, IDТ)
 • ДСТУ IEC 60335-2-88:2010. Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-88. Додаткові вимоги до зволожувачів, призначених для застосування в опалювальних, вентиляційних системах або системах кондиціювання повітря (IEC 60335-2-88:2002, IDT)
 • ДСТУ EN ISO 9934-1:2005 Неруйнівний контроль. Контроль магнітопорошковий. Частина 1. Загальні вимоги (EN ISO 9934-1:2001, IDT)
 • ДСТУ EN ISO 9934-2:2005 Неруйнівний контроль. Контроль магнітопорошковий. Частина 2. Засоби контролювання (EN ISO 9934-2:2002, IDT)
 • ДСТУ EN ISO 9934-3:2005 Неруйнівний контроль. Контроль магнітопорошковий. Частина 3. Обладнання (EN ISO 9934-3:2002, IDT)
 • ДСТУ IEC 60870-2-1:2003. Системи та устатковання дистанційного керування. Частина 2. Умови експлуатування. Розділ 1. Джерело живлення та електромагнітна сумісність (IEC 60870-2-1:1995, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 17137:2012. Системи контролю, управління та захисту ядерних реакторів. Терміни та визначення (ГОСТ 17137-87, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 18298:2012. Стійкість апаратури, комплектуючих елементів і матеріалів радіаційна. Терміни та визначення (ГОСТ 18298-79, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 23304:2012 Болти, шпильки, гайки і шайби для фланцевих з`єднань атомних енергетичних установок. Технічні вимоги. Приймання. Методи випробувань. Упаковка, маркування, транспортування і зберігання (ГОСТ 23304-78, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 24722:2012. Реактори ядерні енергетичні корпусні з водою під тиском (ВВЕР). Загальні технічні вимоги (ГОСТ 24722-81, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 24789:2012. Канали вимірювальні системи внутрішнього реакторного контролю ядерних енергетичних корпусних реакторів з водою під тиском. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 24789-81, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 26635:2012. Реактори ядерні енергетичні корпусні з водою під тиском. Загальні вимоги до системи внутрішнього реакторного контролю (ГОСТ 26635-85, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 26843:2012. Реактори ядерні енергетичні. Загальні вимоги до системи управління і захисту (ГОСТ 26843-86, IDT)
 • ДСТУ ІЕС 61000-3-11:2008. Електромагнітна сумісність. Частина 3-11. Норми. Унормування змін напруги, напруги флуктуацій і флікера в низьковольтних електропостачальних системах загальної призначеності. Обладнання з номінальною силою струму, не більшою ніж 75 А, та підключене за певних умов (ІЕС 61000-3-11:2000, IDT)
 • ДСТУ ІЕС 61347-2-9:2007 Пристрої керування лампами. Частина 2-9. Додаткові вимоги до пускорегулювальних пристроїв для розрядних ламп (крім люмінесцентних ламп) (ІЕС 61347-2-9:2003, IDТ)
 • ДСТУ ISO 4210:2007. Велосипеди. Вимоги щодо безпечності двоколісних велосипедів (ІSO 4210:1996, IDT)
 • ДСТУ IEC 61347-2-10:2007 Пристрої керування лампами. Частина 2-10. Додаткові вимоги до електронних перетворювачів струму та перетворювачів для роботи з високочастотними трубчастими розрядними лампами холодного запалювання (неонових трубок) (IEC 61347-2-10:2000, IDT)
 • ДСТУ ІЕС 60439-1:2003. Устатковання комплектних розподільчих пристроїв низьковольтне. Частина 1. Устатковання, що пройшло випробовування типу повністю чи частково (ІЕС 60439-1:1999, IDТ)
 • ДСТУ ІЕС 62035:2005 Лампи розрядні (крім ламп люмінесцентних). Вимоги безпеки
 • ДСТУ IEC 60598-2-17:2012 Світильники. Частина 2-17. Додаткові вимоги. Світильники для сцен, теле-, кіно- й фотостудій зовнішнього та внутрішнього встановлення (ІЕС 60598-2-17:1984, IDТ)
 • ДСТУ IEC 60598-2-20:2012 Світильники. Частина 2-20. Додаткові вимоги. Гірлянди освітлювальні (IЕС 60598-2-20:2002, IDT)
 • ДСТУ IEC 60598-2-23:2012 Світильники. Частина 2-23. Додаткові вимоги. Системи освітлювальні наднизької напруги з лампами розжарювання (IEC 60598-2-23:2001, IDT)
 • ДСТУ IEC 62052-11:2012 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Загальні вимоги, випробування та умови випробування. Частина 11. Лічильники електричної енергії (ІЕС 62052-11:2003, IDТ)
 • ДСТУ IEC 62053-11:2012 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 11. Лічильники активної енергії електромеханічні (класів точності 0,5; 1 та 2) (ІЕС 62053-11:2003, IDТ)
 • ДСТУ IEC 62053-21:2012 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 21. Лічильники активної енергії статичні (класів точності 1 та 2) (IEC 62053-21:2003, IDT)
 • ДСТУ IEC 62053-23:2012 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 23. Лічильники реактивної енергії статичні (класів точності 2 та 3) (ІЕС 62053-23:2003, IDТ)
 • ДСТУ ISO 13485:2005. Вироби медичні. Системи управління якістю. Вимоги щодо регулювання (ISO 13485:2003, IDТ)
 • ДСТУ ІЕС 60719:2005. Розрахунок нижніх і верхніх границь для середніх зовнішніх розмірів кабелів з круглими мідними провідниками на номінальну напругу до 450/750 В включно (ІЕС 60719:1992, IDT)
 • ДСТУ ISO 14122-1:2004 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 1. Вибір зафіксовних засобів доступу між двома рівнями
 • ДСТУ ISO 14122-2:2006. Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 2. Платформи робочі й проходи (ISO 14122-2:2001, IDТ)
 • ДСТУ ISO 14122-4:2006. Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 4. Драбини зафіксовні (ISO 14122-4:2004, IDТ)
 • ДСТУ IEC 60335-2-35:2004 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-35. Додаткові вимоги до проточних водонагрівачів (IEC 60335-2-35:2002, IDT)
 • ДСТУ IEC 60061-3:2005 Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевірки їх взаємозамінності та безпечності. Частина 3. Калібри (ІEC 60061-3:2005, ІDT)
 • ДСТУ ІЕС 60034-7:2005. Машини електричні обертові. Частина 7. Класифікація типів за конструкцією, установчим монтажем та розміщенням клемної коробки (ІМ-код) (ІЕС 60034-7:2001, IDT)
 • ДСТУ ІЕС 60931-3:2005. Конденсатори силові шунтувальні несамовідновлювального типу для систем змінного струму на номінальну напругу до 1 000 В включно. Частина 3. Внутрішні плавкі запобіжники (ІЕС 60931-3:1996, IDТ)
 • ДСТУ ІЕС 60519-1:2003. Безпечність електротермічного устатковання. Частина 1. Загальні технічні вимоги (ІЕС 60519-1:1984, IDТ)
 • ДСТУ IEC 61000-3-2:2004 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше 16 А на фазу) (ІEC 61000-3-2:2004, ІDT)
 • ДСТУ IEC 61558-1:2010 Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення, реакторів й аналогічних пристроїв. Частина 1. Загальні технічні вимоги та випробування (IEC 61558-1:2009, IDT)
 • ДСТУ IEC 61995-1:2010 Пристрої для підключення світильників побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги (IEC 61995-1:2005, IDT)
 • ДСТУ ISO 14159:2005. Безпечність машин. Вимоги гігієни до конструкції машин (ІSO 14159:2002, ІDT)
 • ДСТУ ІЕС 60799:2005. Електричне приладдя. Шнури живлення та з`єднувальні шнури (ІЕС 60799:1998, IDT)
 • ДСТУ ІЕС 60034-6:2005. Машини електричні обертові. Частина 6. Методи охолодження (ІС-код) (ІЕС 60034-6:1991, IDT)
 • ДСТУ ІЕС 60335-2-36:2010 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-36. Додаткові вимоги до комерційних електричних кухонних плит, духовок, готувальних поверхонь та елементів готувальних поверхонь (ІЕС 60335-2-36:2008, IDT)
 • ДСТУ ІЕС 60335-2-78:2010 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-78. Додаткові вимоги до жаровень, призначених для використовування на відкритому повітрі (ІЕС 60335-2-78:2008, IDT)
 • ДСТУ ІЕС 60947-5-2:2008. Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-2. Пристрої розподільчих кіл і комутаційні елементи. Безконтактні давачі (ІЕС 60947-5-2:2007, IDT)
 • ДСТУ IEC 60950-21:2010 Апаратура оброблення інформації. Безпека. Частина 21. Дистанційне електроживлення (IEC 60950-21:2002, IDT)
 • ДСТУ IEC 60950-23:2010 Апаратура оброблення інформації. Безпека. Частина 23. Апаратура накопичення інформації великого обсягу (IEC 60950-23:2005, IDT)
 • ДСТУ IEC 60335-2-45:2010 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-45. Додаткові вимоги до портативних нагрівальних інструментів та аналогічних приладів (IEC 60335-2-45:2008, IDT)
 • ДСТУ IEC 60335-2-60:2010 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-60. Додаткові вимоги до циркуляційних ванн та циркуляційних спа-басейнів (IEC 60335-2-60:2008, IDT)
 • ДСТУ IEC 60335-2-85:2010 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-85. Додаткові вимоги до пропарників тканини (IEC 60335-2-85:2008, IDT)
 • ДСТУ IEC 60335-2-99:2010. Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-99. Додаткові вимоги до комерційних електричних витяжних ковпаків (IEC 60335-2-99:2003, IDT)
 • ДСТУ IEC 61048:2010 Допоміжні пристрої для ламп. Конденсатори для схем трубчастих люмінесцентних та інших розрядних ламп. Загальні вимоги та вимоги щодо безпеки (IEC 61048:2006, IDT)
 • ДСТУ IEC 62040-1:2010 Джерела безперебійного живлення (ДБЖ). Частина 1. Загальні вимоги та вимоги безпеки до ДБЖ (IEC 62040-1:2008, IDT)
 • ДСТУ ISO 14982:2003. Машини для сільського та лісового господарства. Електромагнітна сумісність. Методи випробовування та критерії приймання (ІSO 14982:1998, ІDT)
 • ДСТУ ІЕС 60695-2-11:2009 Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2-11. Методи випробування розжареним/нагрітим дротом. Випробування готових виробів на горючість (ІЕС 60695-2-11:2000, IDT)
 • ДСТУ ІЕС 60695-11-2:2009 Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 11-2. Випробування полум`ям попередньо змішаного типу номінальною потужністю 1 кВт. Устатковання, перевірка відповідності технічним вимогам та настанови (ІЕС 60695-11-2:2003, IDT)
 • Декрет від 10.05.1993 № 46-93 Про стандартизацію і сертифікацію
 • ДСТУ IEC 60061-2:2008 Цоколі та патрони лампові, а також калібри для перевірення їх взаємозамінності та безпечності. Частина 2. Лампові патрони (IEC 600061-2:2005, IDT)
 • ДСТУ ISO 11737-1:2013 Стерилізація засобів медичної техніки. Мікробіологічні методи. Частина 1. Визначення популяції мікроорганізмів на виробах (ISO 11737-1:2006, IDT)
 • ДСТУ ISO 4254-6:2013 Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 6. Обприскувачі та розподільники рідких добрив (ISO 4254-10:2009, IDT)
 • ДСТУ ISO 4254-10:2013 Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 10. Сіноворушилки та граблі обертові (ISO 4254-10:2013)
 • ДСТУ ISO 4254-11:2013 Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 11. Прес-підбирачі (ISO 4254-11:2010, IDT)
 • ДСТУ IEC 61010-2-061:2007 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-061. Додаткові вимоги до лабораторних атомних спектрометрів із тепловою атомізацією та іонізацією (IEC 61010-2-061:2003, IDT)
 • ДСТУ ISO 14738:2013 Безпечність машин. Антропометричні вимоги до проектування автоматизованих робочих місць на машинах (ISO 14738:2002, IDT+ISO 14738:2002/Cor 1:2003, IDT+ISO 14738:2002/Cor 2:2005, IDT)
 • ДСТУ ІЕС 60335-2-47:2013 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-47. Додаткові вимоги до комерційних електричних готувальних казанів (ІЕС 60335-2-47:2008, IDT)
 • ДСТУ IEC 60598-2-1:2002 Світильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 1. Світильники стаціонарні загального призначення (IEC 60598-2-1:1979, IDT)
 • ДСТУ ІЕС 60598-2-5:2002 Світильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 5. Прожектори заливального світла (ІЕС 60598-2-5:1998, IDT)
 • ДСТУ ІЕС 60061-3:2005 Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевірки їх взаємозамінності та безпечності. Частина 3. Калібри (ІЕС 60061-3:2005, IDT). Поправка
 • ДСТУ IEC 60432-1:2010 Лампи розжарювання. Частина 1. Лампи вольфрамові загального освітлення побутової та аналогічної призначеності. Вимоги щодо безпеки (IEC 60432-1:1999+A1:2005, IDT)
 • ДСТУ IEC 60947-3:2010 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 3. Вимикачі, роз`єднувачі, вимикачі-роз`єднувачі та комбінації запобіжник-комутаційний апарат (IEC 60947-3:2008, IDT)
 • ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2014 Оцінка відповідності. Загальні вимоги до перевірки кваліфікації лабораторій (EN ISO/IEC 17043:2010, IDT)
 • ДСТУ IEC 60335-2-56:2008 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-56. Додаткові вимоги до проекторів та аналогічних приладів (IEC 60335-2-56:2003/A2:2014, IDT). Зміна № 2:2015
 • ДСТУ IEC 60335-2-101:2006 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-101. Додаткові вимоги до випарників (IEC 60335-2-101:2002/A2:2014, IDT). Зміна № 2:2015
 • ДСТУ IEC 60432-2:2009 Лампи розжарювання. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Вольфрамово-галогенні лампи загального освітлення побутової та аналогічної призначеності (IEC 60432-2:2005, IDT)
 • ДСТУ IEC 60432-3:2009 Лампи розжарювання. Вимоги щодо безпеки. Частина 3. Вольфрамово-галогенні лампи (крім ламп для транспортних засобів) (IEC 60432-3:2005, IDT)
 • ДСТУ ІЕС 60968-2001 Лампи з вмонтованим пускорегулювальним пристроєм для загального освітлення. Вимоги безпеки (IEC 60968:1999, IDT)
 • ДСТУ IEC 62560:2012 Лампи світлодіодні загального освітлення на напругу живлення понад 50 В, поєднані з допоміжними пристроями. Вимоги щодо безпеки (IEC 62560:2011, IDT)
 • ДСТУ IEC 60061-1-2001 Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевірки їх взаємозамінності та безпечності. Частина 1. Лампові цоколі (IEC 60061-1:1969, IDT)
 • ДСТУ IEC 60061-4:2009 Цоколі та патрони лампові, а також калібри для перевірки їх взаємозамінності та безпечності. Частина 4. Настанови та загальна інформація (IEC 60061-4:2005, IDT). Проект
 • ДСТУ IEC 60570:2010 Шинопроводи електричні для світильників. Загальні вимоги і випробування (IEC 60570:2003, IDT)
 • ДСТУ IEC 62471:2009 Безпечність ламп і лампових систем фотобіологічна (IEC 62471:2009, IDT)
 • ДСТУ IEC 61547-2001 Електромагнітна сумісність. Обладнання для загального освітлення. Вимоги до несприйнятливості (IEC 61547:1995, IDT)
 • ДСТУ EN ISO 13850:2016 Безпечність машин. Аварійна зупинка. Принципи проектування (EN 13850:2015, IDT; ISO 13850:2015, IDT) (прийнятий методом підтвердження)
 • ДСТУ ІЕС 60831-1:2004 Конденсатори шунтувальні силові самовідновні для систем змінного струму на номінальну напругу до 1000 В включно. Частина 1. Загальні положення. Випробовування, номінальні і робочі характеристики. Вимоги безпеки. Настанова щодо монтування та експлуатування (ІЕС 60831-1:1996, IDТ)
 • Наказ від 18.10.2016 № 279 Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2017 рік
 • ДСТУ ISO 1519-2001 Фарби і лаки. Випробовування на згин (навколо циліндричного стрижня) (ISO 1519:1973, IDT)
 • ДСТУ ISO 11200:2008 Акустика. Шум, утворюваний машинами й устаткованням. Настанови щодо використовування базових стандартів на визначення рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках (ISO 11200:1995, IDT)
 • ДСТУ ISO 4871:2008 Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткуванням (ISO 4871:1996, IDТ)
 • ДСТУ ISO 13753:2004 Вібрація та удар механічні. Вібрація локальна. Методика вимірювання коефіцієнта віброізоляції пружних матеріалів під час навантаження системою «кисть-рука» (ISO 13753:1998, IDТ)
 • ДСТУ ІЕС 60564:2004 Мости постійного струму для вимірювання опору (ІЕС 60564:1977, IDТ)
 • ДСТУ ІЕС 60598-2-10:2009 Світильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 10. Світильники переносні дитячі (ІЕС 60598-2-10:2003, IDТ)
 • ДСТУ IEC 60523:2004 Потенціометри постійного струму (ІЕС 60523:1975, IDТ)
 • Закон України від 03.11.2016 № 1728-VIII Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
 • ДСТУ ІЕС 60618-1997 Подільники напруги індуктивні. Загальні технічні вимоги (IEC 60618:1978, IDT)
 • ДСТУ IEC 60051-4:2004 Прилади електровимірювальні аналогові показувальні безпосередньої дії та допоміжні частини до них. Частина 4. Спеціальні вимоги до частотомірів (ІЕС 60051-4:1984, IDТ)
 • ДСТУ IEC 60051-1:2004 Прилади електровимірювальні аналогові показувальні прямої дії та допоміжні частини до них. Частина 1. Визначення та основні вимоги, загальні для всіх частин (ІЕС 60051-1:1997, IDТ)
 • ДСТУ IEC 60335-2-87:2010 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-87. Додаткові вимоги до електричного устатковання для оглушення тварин (ІЕС 60335-2-87:2007, IDТ)
 • ДСТУ ІЕС 60477-2001 Резистори постійного струму лабораторні (ІЕС 60477-А1:1997, IDТ)
 • ДСТУ ІЕС 60931-1:2001 Конденсатори силові шунтувальні несамовідновлювального типу для систем змінного струму на номінальну напругу до 1000 В включно. Частина 1. Загальні положення. Характеристики, випробовування та оцінювання. Вимоги безпеки. Настанови щодо встановлювання та експлуатування (ІЕС 60931-1:1996, IDТ)
 • ДСТУ ІЕС 60931-2:2001 Конденсатори силові шунтувальні несамовідновлювального типу для систем змінного струму на номінальну напругу до 1000 В включно. Частина 2. Випробовування на старіння та руйнування (ІЕС 60931-2:1995, IDT)
 • ДСТУ ISO/TR 11688-1:2008 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин й устатковання. Частина 1. Планування (ISO/ТR 11688-1:1995, IDТ)
 • ДСТУ ІЕС 60335-2-38:2010 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-38. Додаткові вимоги до комерційних електричних грилів та охоплювальних грилів (ІЕС 60335-2-38:2008, IDТ)
 • ДСТУ IEC 60335-2-37:2010 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-37. Додаткові вимоги до комерційних електричних фритюрниць (ІЕС 60335-2-37:2008, IDT)
 • ДСТУ ІЕС 60477-2-2001 Резистори лабораторні. Частина 2. Резистори змінного струму (ІЕС 60477-2:1997, IDТ)
 • ДСТУ ІЕС 60110-1-2001 Конденсатори силові для установок індукційного нагрівання. Частина 1. Загальні положення (ІЕС 60110-1:1998, IDТ)
 • ДСТУ ІЕС 60335-2-39:2010 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-39. Додаткові вимоги до комерційного електричного багатоцільового посуду для готування (ІЕС 60335-2-39:2008, IDT)
 • ДСТУ ІЕС 60947-8:2010 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 8. Блоки керування для вбудованих систем теплового захисту обертових електричних машин (ІЕС 60947-8:2006, IDТ)
 • ДСТУ ІЕС 61184:2009 Патрони лампові байонетні (ІЕС 61184:1997, IDТ)
 • ДСТУ ІЕС 61270-1-2001 Конденсатори для мікрохвильових печей. Частина 1. Загальні положення (ІЕС 61270-1:1996, IDТ)
 • ДСТУ ІЕС 61010-2-081:2008 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-081. Додаткові вимоги до автоматичного й напівавтоматичного лабораторного устатковання для аналізування та інших потреб (ІЕС 61010-2-081:2001, IDТ)
 • ДСТУ ІЕС 61028:2004 Прилади електричні вимірювальні. Двокоординатні самозаписувачі (ІЕС 61028:1991, IDТ)
 • ДСТУ ІЕС 61195:2003 Лампи люмінесцентні двоцокольні. Вимоги безпеки (ІЕС 61195:1999, IDТ)
 • ДСТУ ІЕС 61534-21:2010 Системи шинопроводів. Частина 21. Додаткові вимоги до систем шинопроводів для настінного та стельового монтажу (ІЕС 61534-21:2006, IDТ)
 • ДСТУ IEC 60947-2:2008 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 2. Автоматичні вимикачі (IEC 60947-2:2006, IDT)

 

Leave a Comment