Після монтажу приймання трубопроводів проводиться згідно СНиП 3.05.05-84 "Технологічне обладнання і технологічні трубопроводи".

Випробування газопроводів, що підводять газ до АГНКС тиском до 1,2 МПа проводиться на відповідність вимог ДБН В.2.5-20-2001 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання"

Випробування газопроводів, що підводять газ до АГНКС тиском понад 1,2 МПа проводиться у відповідності до вимог ВСН 011-88 "Будівництво магістральних і промислових трубопроводів. Очищення порожнини і випробування"

Технологічні газопроводи АГНКС повинні бути випробувані на міцність і герметичність водою. Величина тиску під час випробувань повинна становити 1,25 від робочого тиску. Під час проведення на міцність технологічних газопроводів, останні витримують під випробувальним тиском протягом 5 хвилин, після чого його знижують до робочого і проводять зовнішній огляд. Під час гідровипробувань дозволяється обстукування їх молотком не більше 1,5 кг. Результати випробувань визнаються задовільними якщо не сталося падіння тиску за манометром, а в роз'ємних та нероз'ємних з'єднаннях, корпусах арматури та іншого обладнання не виявлено течі, потіння, пропусків. Результати випробувань оформлюються актом.

В процесі експлуатації газопроводи і арматура повинні піддаватися ревізіям, під час яких перевіряється стан газопроводів, арматури та інших елементів газопроводів.

Перша ревізія повинна проводиться не пізніше, ніж через два роки з моменту пуску і далі через кожні чотири роки. Генеральна ревізія (зовнішній і внутрішній огляд і гідровипробування газопроводів) проводиться через кожні вісім років від початку експлуатації. За результатами ревізії складається акт, який затверджується головним інженером підприємства. (НПАОП 63.2-1.06-02 "Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС)").