Автомобільний газозаправний пункт (АГЗП) - установка, призначена для заправки газобалонного обладнання (ГБО) автомобілів зрідженим вуглеводневим газом пропан-бутаном (ЗВГ) з стаціонарних ємностей.

АГЗП умовно діляться на АГЗП з надземним та підземним розміщенням резервуарів.

Відповідно до Закону України про об'єкти підвищеної небезпеки "потенційно небезпечний об'єкт" - об'єкт, на якому можуть використовуватися або виготовляються, переробляються, зберігаються транспортуються небезпечні речовини, біологічні препарати, а також інші об'єкти, які за певних обставин можуть створити реальну загрозу виникнення аварії.

На АГЗП об'єктами підвищеної небезпеки є посудини для зрідженого газу.
Згідно ПОСТАНОВИ N 687 для машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки повинні проводиться огляд, випробування та / або експертне обстеження (технічне діагностування).
7