Посудинами, що працюють під тиском, називаються герметично закриті ємності, призначені для хімічних і теплових процесів, а також для зберігання і перевезення стиснених, зріджених і розчинених газів і рідин під тиском.

Вимоги до вказаних посудин регламентовані НПАОП 0.00-1.59-87 "Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском".

Конструкція посудин повинна бути надійною, забезпечувати безпеку при експлуатації і повинна строго відповідати НПАОП 0.00-1.59-87.

В процесі експлуатації посудинам проводять техничне опосвідчення (огляд), періодичність і обсяг робіт при яких регламентується НПАОП 0.00-1.59-87.

Якщо розрахунковий термін служби посудини закінчився, проводиться позачергове технічне опосвідчення з технічним діагностуванням неруйнівнивими методами контролю. За результатами якого видається Експертний висновок з можливим продовженням терміну експлуатації і розрахунками на міцність.

4