Згідно Постанови КМУ від 26 травня 2004 г N 687 - экспертне обстеження (техничне діагностування) - комплекс робіт з визначення технічного стану, умов і терміну подальшої безпечної експлуатації обладнання з урахуванням режиму роботи, а також визначення потреби у проведенні ремонту, модернізації, реконструкції або виведенні з експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки.

Експертне обстеження устаткування проводиться в разі:

 • закінчення граничного строку експлуатації;
 • реконструкції (перебудови) або модернізації, якщо це обумовлено нормативно-правовими актами з охорони праці;
 • аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру, з метою визначення можливості відновлення;
 • виявлення під час проведення технічного огляду зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення.

В інших випадках експертне обстеження устаткування проводиться відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці або за ініціативою роботодавця.

За результатами експертного обстеження наша організація готує висновок експертизи.

Висновок експертизи містить:

 • виклад підстав для проведення експертного обстеження;
 • мета проведення експертного обстеження;
 • загальні відомості про обладнання;
 • відомості про експертну організацію та фахівців, які проводили експертне обстеження;
 • відомості про розглянуті в процесі експертного обстеження технічні, експлуатаційні, організаційно-методичні та нормативні документи;
 • паспортні дані обладнання;
 • програму робіт з експертного обстеження;
 • відомості про відповідність фактичних умов експлуатації обладнання паспортним даним;
 • результати експертного обстеження;
 • висновки із зазначенням залишкового ресурсу або продовженого терміну безпечної експлуатації устаткування;
 • рекомендації щодо умов експлуатації обладнання.

4

Leave a Comment