Магнітопорошковий контроль

Магнітний метод неруйнівного контролю активно застосовується сьогодні при пошуку мікродефектів в різних виробах з феромагнітних матеріалів. В основі цього методу лежить використання властивостей магнітних частинок концентруватися на неоднорідностях магнітного поля об'єкту.

Магнітопорошковий метод включає в себе наступні операції:

  • підготовка до контролю;
  • намагнічування;
  • нанесення дефектоскопічного матеріалу;
  • огляд поверхні і реєстрація індикаторних малюнків;
  • розмагнічування

МПД призначена для виявлення тонких поверхневих і підповерхневих порушень суцільності металу - дефектів, що поширюються вглиб виробів. Такими дефектами можуть бути тріщини, волосовини, надриви, флокени, непровари, пори.

мпд 2

Проходження магнітного силового потоку по зварювальному шву:

а - без дефекту; б - з дефектом

Дані неоднорідності обумовлені наявністю в виробі дефектів. Процес магнітного контролю в загальному вигляді виглядає наступним чином. Досліджуваний виріб намагничубть, після чого покривають магнітним порошком. Потім порошок осідає в місцях дефектів, формуючи тим самим їх чіткі «сліди». Притягаючи один до одного і орієнтуючись по магнітних силових лініях поля, порошинки шикуються в ланцюжки і утворюють малюнки у вигляді валиків, за якими і судять про наявність і складність дефектів. Найбільша вірогідність виявлення дефектів можлива тоді, коли площина дефекту становить кут в 90 градусів до напрямку магнітного потоку. Зі зменшенням даного кута чутливість зменшується, що знижує ймовірність виявлення дефектів. Відомо два методи магнітопорошкового контролю - із застосуванням порошку (сухий метод) і з застосуванням спеціальної магнітної суспензії (мокрий метод). Залежно від форм, розмірів, магнітних властивостей досліджуваної деталі і наявності на ній немагнітного покриття можливий як контроль на залишковій намагніченості, так і контроль в доданому поле.

Ми використовуємо прилади призначені для перевірки МПД різних виробів

а саме:

vgl 3

Магнітопорошковий дефектоскоп на постійних магнітах Novotest

Технічні характеристики

Габаритні розміри - циліндричні - гнучкий магнітопровід - 40x120х360 мм
Напруженість магнітного поля в центрі повітряного зазору між полюсами - 200кА/м
Напруженість магнітного поля, в повітрі в середній області між робочими торцями магніту не менше - 65 кА/м
Міжполюсна відстань - 80 мм
Маса пристрою - не більше 1 кг