Ультразвуковий контроль

Одним з основних методів неруйнівного контролю є ультразвуковий метод контролю (УЗК). Вперше здійснити неруйнівного контролю ультразвуковою хвилею намагалися ще в 1930 році. А вже через 20 років ультразвуковий контроль якості зварних з'єднань придбав найбільшу популярність, в порівнянні з іншими методами контролю якості зварювання. Крім того, для деяких виробів він став обов'язковим.

Суть ультразвукового методу полягає у випромінюванні в виріб і подальшому прийнятті відображених ультразвукових коливань за допомогою спеціального обладнання ультразвукового дефектоскопа і пьезоелектроперетворювача і подальшому аналізі отриманих даних з метою визначення наявності дефектів, а також їх еквівалентного розміру, форми (об'ємний / площинний), виду (точковий / протяжний), глибини залягання і ін.

Наші фахівці уповноважені органом по специфікації і персоналу в газузі неруйнівного контролю машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (ОСП "Укрексперт") проводити ультразвуковий контроль в таких секторах як:

 • Литво;
 • Поковки;
 • Зварювання і наплавлення;
 • Металовироби та напівфабрикати;
 • Теплова енергетика;
 • Трубопроводи;
 • Металоконструкції і будівельні конструкції.

untitled_clip_image002 В роботі використовуємо ультразвуковий прилад УД4-76. Даний дефектоскоп призначений для контролю продукції на наявність (виявлення) дефектів типу порушення суцільності й однорідності матеріалів, виробів і напівфабрикатів, зварних з'єднань, вимірювання відношення амплітуд сигналів від дефектів, глибини і координат їх залягання.

Ультразвуковий дефектоскоп УД4-76 адаптований і повністю відповідає вимогам нормативної документації що діє у різних виробничих секторах, таких як: атомна енергетика, металовиробництво, трубна промисловість, залізничний транспорт і т.д.

До головних переваг ультразвукового контролю якості металів і зварних з'єднань відносяться:

 • висока точність і швидкість дослідження, а також його низька вартість;
 • безпека для людини (на відміну, наприклад, від рентгенівської дефектоскопії;
 • висока мобільність внаслідок застосування портативних ультразвукових дефектоскопів;
 • можливість проведення ультразвукового контролю (в окремих випадках) на діючому об'єкті, тобто на час проведення УЗК не потрібно виведення контрольованої деталі / об'єкту з експлуатації;
 • при проведенні УЗК досліджуваний об'єкт не пошкоджується;