Вибраційна діагностика

Вібродіагностика - метод діагностування технічних систем і устаткування, заснований на аналізі параметрів вібрації, або створюваної працюючим обладнанням, або є вторинною вібрацією.

Вібродіагностика як і інші методи технічної діагностики, вирішує завдання пошуку несправностей і оцінки технічного стану досліджуваного об'єкта.

При вібраційній діагностиці аналізуються такі показники як:

  • Віброшвидкість
  • Віибропереміщення
  • Віброприскорення

Віброшвидкість дозволяє враховувати наявність високочастотних складових в спектрі вібрації і, крім того, є вихідним параметром для визначення вібраційної потужності. Тому останнім часом спостерігається тенденція до переходу нормування по віброшвидкості.

 

vibrokorost

 

Вимірювання віброшвидкості

Вібрація відбувається під дією сил збудження, що мають різні причини. У роторних машинах сили збудження пов'язані перш за все з процесом обертання валів.
Корпуси підшипників насамперед є об'єктами вібраційних вимірювань і досліджень, а також вали. Але і будь-який елемент машини може стати таким об'єктом для вимірювань, з різних причин.

Переваги вібродіагностики:

  • метод дозволяє знаходити приховані дефекти;
  • метод, як правило, не вимагає збирання-розбирання обладнання;
  • малий час діагностування;
  • можливість виявлення несправностей на етапі їх зародження.

Согласно п. 6.41 НПАОП 63.2-1.06-02 "Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС)" вібраційне діагностування проводиться щорічно згідно з нормами визначеними РД 51-132-88 "Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції. Норми вібрації. Методика віброобстеження. віброзахист обладнання".