В процесі експлуатації посудини, що працюють під тиском повинні проходити технічне опосвідчення (огляд). Технічний огляд полягає в перевірці технічного стану обладнання, з метою підтвердження його безпечної експлуатації технічними експертами ЕТЦ або фахівцями організацій, які мають Дозвіл Держпраці України.

Під час технічного огляду проводиться зовнішній і внутрішній огляд посудини і гідровипробування.

Огляд буває первинним, черговим, позачерговим.

Первинне опосвідчення посудин, балонів, цистерн

Первинний огляд проводиться після установки, перед введенням в експлуатацію.

Чергове опосвідчення посудин, балонів, цистерн

Черговий огляд проводиться в процесі експлуатації посудини в терміни, зазначені в таблицях 10 - 15 НПАОП 0.00-1.59-87.

Позачергове опосвідчення посудин, балонів, цистерн

Позачергове опосвідчення посудин, що знаходяться в експлуатації, має бути проведено в таких випадках:

  • введення в експлуатацію після ремонту, реконструкції або
    модернізації;
  • перерви в експлуатації більше 12 місяців;
  • демонтажу і встановлення на новому місці;
  • закінчення граничного строку експлуатації (із застосуванням видів робіт, які не використовувалися під час експертного обстеження);
  • експлуатаційної деградаційної відмови, виявлення зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів;
  • аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру;
  • перед накладенням на стінки посудини захисного покриття.

cropped-1.jpg

Згідно Постанови від 26 травня 2004 р. N 687 "Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки".

Після закінчення ресурсу посудину слід зупинити, провести технічну діагностику і позачерговий огляд з видачею Експертного висновку на продовження терміну експлуатації посудини (балона).