Згідно НПАОП 0.00-1.59-87 для кожної посудини, що працює під тиском, власник зобов'язаний мати паспорт встановленої форми, який надається підприємством-виробником (Додаток 3 НПАОП 0.00-1.59-87).

До паспорта має бути додана інструкція з монтажу та експлуатації.

Наше підприємство, після проведення технічної діагностики, надає послуги з оформлення дубліката паспорта згідно з Додатком 3.

One Thought to “Паспортизація посудин (балонів)”

Comments are closed.