Реєстрація устаткування підвищеної небезпеки

Якщо суб'єкт господарювання має намір експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, він повинен одержати дозвіл на їх експлуатацію, при цьому реєструвати устаткування не потрібно. В підтвердження цьому лист Держпраці від 15.02.2017 р. № 1739/5/5.2-ДП-17.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ДЕПАРТАМЕНТ НАГЛЯДУ В ПРОМИСЛОВОСТІ І НА ОБ'ЄКТАХ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

ЛИСТ

від 15.02.2017 р. N 1739/5/5.2-ДП-17

Державна служба України з питань праці розглянула лист щодо необхідності реєстрації посудин, які працюють під тиском, та повідомляє.

Згідно з постановою КМУ від 10.09.2014 N 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (далі - Постанова) утворено Держпраці, ця реорганізація відбулася шляхом злиття Державної інспекції України з питань праці та Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України. Відповідно до пункту 5 Постанови визначено, що центральні органи виконавчої влади, що утворюються шляхом реорганізації інших центральних органів виконавчої влади, є правонаступниками органів, які реорганізуються.

Згідно з підпунктом 25 пункту 4 Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 408/2011, Держгірпромнагляд України відповідно до покладених на службу завдань реєстрував підіймальні споруди (вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, ескалатори, канатні дороги, підйомники, фунікулери тощо), парові та водогрійні котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари та гарячої води, об'єкти нафтогазового комплексу та інші об'єкти.

Наразі згідно з Положенням про Державну службу України з питань праці, затвердженим постановою КМУ від 11.02.2015 N 96, Держпраці відповідно до покладених на неї завдань веде облік підіймальних споруд (вантажопідіймальних кранів і машин, ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, підйомників, фунікулерів тощо), парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, атракціонів, об'єктів нафтогазового комплексу та інших об'єктів. Відповідно до вимог деяких чинних нормативно-правових актів з охорони праці підіймальні споруди (вантажопідіймальні крани, ліфти, ескалатори, підйомники, канатні дороги та фунікулер), устаткування котлонагляду (парові та водогрійні котли, трубопроводи пари та гарячої води, посудини, що працюють під тиском) до введення в експлуатацію підлягають реєстрації в територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

Законом України "Про адміністративні послуги" визначено, що адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень суб'єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків такої особи відповідно до цього Закону.

У розумінні зазначеного Закону реєстрація (перереєстрація) має ознаки адміністративної послуги. Відповідно до ст. 5 Закону України "Про адміністративні послуги" виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг, встановлюються: перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги; підстави для одержання адміністративної послуги; суб'єкт надання адміністративної послуги та його повноваження щодо надання адміністративної послуги; платність або безоплатність надання адміністративної послуги; граничний строк надання адміністративної послуги; перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

Тобто необхідність реєстрації (перереєстрації) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки має бути передбачена виключно Законом.

Отже, якщо суб'єкт господарювання має намір експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, він має одержати дозвіл на їх експлуатацію, при цьому реєструвати устаткування не потрібно.

 

Директор Департаменту                                                                                     Й. Радецький

Leave a Comment