• Паспортизація посудин (балонів)

    Згідно НПАОП 0.00-1.59-87 для кожної посудини, що працює під тиском, власник зобов'язаний мати паспорт встановленої форми, який надається підприємством-виробником (Додаток 3 НПАОП 0.00-1.59-87). До паспорта має бути додана інструкція з монтажу та експлуатації. Наше підприємство, після проведення технічної діагностики, надає…

  • АГЗП

    Автомобільний газозаправний пункт (АГЗП) - установка, призначена для заправки газобалонного обладнання (ГБО) автомобілів зрідженим вуглеводневим газом пропан-бутаном (ЗВГ) з стаціонарних ємностей. АГЗП умовно діляться на АГЗП з надземним та підземним розміщенням резервуарів. Відповідно до Закону України про об'єкти підвищеної небезпеки…

  • Составление дубликата паспорта

    Составление дубликата паспорта баллона

    Баллон объемом более 100 литров должен иметь паспорт. Однако в процессе небрежного хранения паспорт на баллон может быть утерян, что случается довольно часто. В этом случае экспертная организация на основании п.  Правил составляет дубликат паспорта по форме приложения