• Ревізія АГНКС

    Згідно НПАОП 1.1.23-1.06-02 "Правила безпечної експлуатації та обслуговування АГНКС" газопроводи та арматура на АГНКС в процесі експлуатації повинні піддаватися ревізіям, під час яких перевіряється стан газопроводів, арматури та інших елементів газопроводів. Перша ревізія повинна проводитися не рідше, ніж через два роки після…

  • Трубопроводи

    Після монтажу приймання трубопроводів проводиться згідно СНиП 3.05.05-84 "Технологічне обладнання і технологічні трубопроводи". Випробування газопроводів, що підводять газ до АГНКС тиском до 1,2 МПа проводиться на відповідність вимог ДБН В.2.5-20-2001 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання" Випробування…

  • Обследование АГНКС, ревизия

    Ревизия (осмотр) АГНКС

    Согласно пп. 5.11 - 5.30 НПАОП 1.1.23-1.06-02 "Правила безопасной эксплуатации  и обслуживания оборудования АГНКС" установлены сроки проведения и работы, выполняемые при ревизии (осмотре) технологических трубопроводов и арматуры, находящихся на АГНКС. Очередная ревизия проводится не позже, чем через 2 года с момента пуска…